Dane

 

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN

NAZWA GMINY

Radzymin

RODZAJ

miasto i gmina

LOKALIZACJA

woj. mazowieckie , pow. wołomiński

KOD

05-250

MIEJSCOWOŚĆ

Radzymin, plac Kościuszki 2

KONTAKT

tel. (22) 786-62-92, 786-62-93
fax (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Jabłoński
tel. (22) 786-62-92 w.124 i 129
e-mail: biurorady@radzymin.pl

BURMISTRZ

Krzysztof Chaciński
tel. (22) 786-62-93 w.122,
fax (22) 786-51-95
e-mail: burmistrz@radzymin.pl

Z-CA BURMISTRZA

Jarosław Grenda
tel. (22) 786-62-92 w.123
e-mail: jgrenda@radzymin.pl

SEKRETARZ

Halina Grzelak
tel. (22) 786-62-92 w.125
e-mail: hgrzelak@radzymin.pl

SKARBNIK

Artur Jakub Goryszewski
tel. (22) 786-62-92 w.128
e-mail: skarbnik@radzymin.pl

KONTO BANKOWE

Gmina Radzymin
BPH O/Radzymin
75 10600076 00003210 00151708

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Gmina Radzymin  Skrytka odbiorcza: /0rt8mdd37i/skrytka

 

ePUAP

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2007-01-24 13:34:41 | Data modyfikacji: 2015-03-12 09:17:24.
Kasa Urzędu Czynna: 

 

Dzień Godziny

poniedziałek

9.00 - 15.30
wtorek 8.00 - 14.30
środa 8.00 - 14.30
czwartek 8.00 - 14.30
piątek 8.00 - 14.30
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2007-06-06 11:28:26 | Data modyfikacji: 2015-02-17 15:29:22.
Godziny urzędowania: 

GODZINY PRACY REFERATÓW 

poniedziałek   - 09.00 - 17.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 16.00

Biuro Obsługi Interesantów
Radzymin Pl. Kościuszki 2
czynne jest

poniedziałek   - 09.00 - 18.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 16.00

Referat Spraw Obywatelskich
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19
czynne jest

poniedziałek   - 09.00 - 18.00
 wtorek  - 08.00 - 16.00
 środa  - 08.00 - 16.00
 czwartek  - 08.00 - 16.00
 piątek  - 08.00 - 16.00

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 13:14:02 | Data modyfikacji: 2015-02-03 12:15:34.
 

***

 

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Audytor Wewnętrzny - Małgorzata Bogacińska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. 31
tel.  (22) 786-62-92 wew. 162
fax: (22) 786-51-95 e-mail: mbogacinska@radzymin.pl

BIURO RADY MIEJSKIEJ 
Kierownik: Ewa Wojcieszkiewicz
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. 26
tel.  (22) 786-62-92 wew. 124, 129
fax: (22) 786-51-95 e-mail: ewojcieszkiewicz@radzymin.pl

BIURO WINDYKACJI
Kierownik: Anna Gzowska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 18
tel.  (22) 786-62-92 wew. 160
fax: (22) 786-51-95 e-mail: agzowska@radzymin.pl; jwiech@radzymin.pl

REFERAT FINANSOWY
Kierownik: Janina Witkowska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 13, 14, 15, 17
tel.  (22) 786-62-92 wew. 126, 132, 138, 144, 146
fax: (22) 786-51-95 e-mail: jwitkowska@radzymin.pl

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
Kierownik: Anna Berta
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 21
tel.  (22) 786-62-92 wew. 134, 135, 136
fax: (22) 786-51-95 e-mail: aberta@radzymin.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I UTRZYMANIA DRÓG
Kierownik: Robert Nogalski

Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 pok. nr 6, 9, 10
tel.  (22) 786-62-92/93 wew. 142, 147, 149
fax: (22) 786-51-95 e-mail: rnogalski@radzymin.pl

REFERAT INWESTYCJI
Kierownik: Mariusz Kierszulis
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 7, 8
tel.  (22) 786-62-92 wew. 139, 140
fax: (22) 786-51-95 e-mail:  mkierszulis@radzymin.pl

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY
Kierownik: Monika Orłowska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 25

tel.  (22) 786-62-92 wew. 130
fax: (22) 786-51-95
e-mail: morlowska@radzymin.pl

REFERAT ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Kierownik: Wanda Lisiecka
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 19, 20
tel.  (22) 786-62-92 wew. 137, 145
fax: (22) 786-51-95 e-mail: wlisiecka@radzymin.pl
 

REFERAT ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
Kierownik: Elżbieta Borowska-Kostrzębska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 3, 4
tel.  (22) 786-62-92 wew. 153, 127, 156
fax: (22) 786-51-95 e-mail: eborowska@radzymin.pl, srodowisko@radzymin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI
Główny Specjalista - Marcin Karczmarczyk
Radzymin pl. T. Kościuszki 2,
tel.  (22) 786-62-92
fax: (22) 786-51-95 e-mail: marcinka@radzymin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OPIEKI I WYCHOWANIA
Główny Specjalista - Katarzyna Czuba
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 33
tel.  (22) 786-62-92 wew. 161
fax: (22) 786-51-95 e-mail: kczuba@radzymin.pl

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Grażyna Jeziórska
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. 1
tel.  (22) 786-62-92 wew. 151
fax: (22) 786-51-95 e-mail: gjeziorska@radzymin.pl


STRAŻ MIEJSKA
Komendant: Grzegorz Wrzosek
Radzymin pl. T. Kościuszki 2, pok. nr 5
tel.  (22) 786-62-92 wew. 152
fax: (22) 786-51-95 e-mail: gwrzosek@radzymin.pl

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik: Joanna Mioduchowska
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19
tel.  (22) 786-58-19/37 wew. 109, 110 i 111
fax: (22) 786-51-26
e-mail: so@radzymin.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO 
Kierownik: Halina Karasiewicz

Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19,
tel.  (22) 786-51-26
fax: (22) 786-51-26
e-mail: hkarasiewicz@radzymin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ
Magdalena Rosłon - Inspektor
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. nr 11
tel. (22) 786 58 19 lub (22) 786 58 37 wew. 101
e-mail: mroslon@radzymin.pl


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ,
OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podinspektor - Dariusz Dąbkowski
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. nr  12
tel.  (22) 786-58-19, 786-58-37 wew. 102
fax: (22) e-mail: ddabkowski@radzymin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Główny Specjalista: Elżbieta Żmuda
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 19 pok. nr 12
tel.  (22) 786-58-19/37 wew. 106
fax: (22) 786-51-95 e-mail: ezmuda@radzymin.pl

***

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:32:21 | Data modyfikacji: 2015-03-18 10:49:00.
 

WNOSZENIE OPŁAT
ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE RADZYMIN

po 1 LIPCA 2013 roku


-  WPŁATY TYLKO NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA „ŚMIECIOWEGO”- 
 


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RADZYMIN,
 
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku wszelkie wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych należy realizować wyłącznie  w oparciu o Państwa

indywidualny numer konta bankowego


 -  generowany na podstawie numeru złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-----------------------------------------------------------------

GMINA RADZYMIN

REGON - 013269700
NIP - 1251333745

NUMER KODU TERYTORIALNEGO

Miasto - 1434094
Wieś - 1434095

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:17:55 | Data modyfikacji: 2014-03-14 14:53:09.
Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:17:55
Data modyfikacji: 2014-03-14 14:53:09
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl