www.bip.radzymin.pl strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
 Radzymin radzymin.pl
Oferty Pracy w Urzędzie

Wyniki
INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE MIASTA I
GMINY RADZYMIN NA STANOWISKO PRACY: INSPEKTOR DS.
OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE 

OgO.2110.1.2013.MO

Informacja o wyniku naboru
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin,
Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

na stanowisko pracy: inspektor ds. opłat za odpady komunalne
w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami,
pełny wymiar czasu pracy – 1 etat.


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani MARZENA MIŁEK, zam. Radzymin.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na ww. stanowisko Panią Marzenę Miłek, której dokumenty aplikacyjne spełniły  niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Pani Marzena Miłek posiada wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu finansów i rachunkowości oraz staż pracy związany z wymaganym wykształceniem.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą, która rokuje, iż odpowiedzialnie i solidnie będzie realizowała powierzone zadania i obowiązki służbowe.
Wszystkie ww. cechy oraz osobowość Kandydatki zdecydowały o przyjęciu na stanowisko inspektora ds. opłat za odpady komunalne w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami.

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Halina Grzelak
Sekretarz Gminy

Radzymin, dnia 15.04.2013 r.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:02:05.

Zobacz:
 Konkurs na Zastępce Burmistrza .  Konkursy na Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych .  Oferty pracy .  Przebieg procesu rekrutacji .  Wyniki .  Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:02:05
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego
Opublikowane przez: Anna Kotowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.radzymin.pl