www.bip.radzymin.pl strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
 Radzymin radzymin.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 


W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 1 przy Pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Gmina Radzymin  Skrytka odbiorcza:   /0rt8mdd37i/skrytka

 

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzymin, Pl. Tadeusz Kościuszki 2, 05-250 Radzymin;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą;
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marcin Karczmarczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-04 11:58:05 | Data modyfikacji: 2016-09-01 10:54:00.
Data wprowadzenia: 2009-03-04 11:58:05
Data modyfikacji: 2016-09-01 10:54:00
Autor: Marcin Karczmarczyk
Opublikowane przez: Anna Kotowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.radzymin.pl