Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

 Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego został powołany Zarządzeniem Nr 0050.70.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 maja 2016 roku.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Artur Laskowski - przedstawiciej przedstawiciel jednostki pomocniczej Gminy Radzymin - Przewodniczący Zespołu
Joanna Surdyk –
przedstawiciel  organizacji pozarządowej - Zastępca Przewodniczącego Zespołu 
Krzysztof Dobrzyniecki – przedstawiciel Rady Miejskiej w Radzyminie
Ewelina Kostrzewa  - przedstawiciel Rady  Miejskiej w Radzyminie
Piotr Rembelski - przedstawiciel Rady  Miejskiej w Radzyminie
Mariusz Wilkowski - przedstawiciel Rady  Miejskiej w Radzyminie
Sławomir Głębocki - przedstawiciel jednostki pomocniczej Gminy Radzymin
Agnieszka Kacprzak - przedstawiciel jednostki pomocniczej Gminy Radzymin
Katarzyna Stokowska – przedstawiciel jednostki pomocniczej Gminy Radzymin
Roman Kadler -  przedstawiciel mieszkańców  Gminy Radzymin
Daniel Piotrowski - przedstawiciel mieszkańców  Gminy Radzymin
Halina Grzelak - Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Do zadań Zespołu należy:
1) przeanalizowanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin dotyczących Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016;
2) wypracowania, przy uwzględnieniu wyników przeprowadzonej ewaluacji, rekomendacji zmian w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin dotyczących Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok;
3) przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego zawierających:
a) rodzaje zadań, kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty,
b) podział środków,
c) tryb zgłaszania i weryfikacji wniosków,
d) harmonogram budżetu obywatelskiego,
e) procedurę wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji,
f) sposób prowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Gminie Radzymin;
4) przedłożenie Burmistrzowi Radzymina rekomendacji dotyczących zmian w projekcie budżetu obywatelskiego na 2017 rok;
5) koordynacja, monitorowanie oraz wspieranie działań przebiegu budżetu obywatelskiego.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:52:55 | Data modyfikacji: 2016-08-04 13:30:02.
Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:52:55
Data modyfikacji: 2016-08-04 13:30:02
Autor: Anna Kotowska - Referat Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska