Sprawozadanie z konsultacji społecznych
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-09-14 09:12:54
Inicjatywa lokalna (wprowadzona do polskiego systemu pranego nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 roku) - to szczególna forma współpracy mieszkańców, jak i organizacj  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl