SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-09-14 09:12:54
Inicjatywa lokalna (wprowadzona do polskiego systemu pranego nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 roku) - to szczególna forma współpracy mieszkańców, jak i organizacj  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1