Nieodpłatna pomoc prawna

 

5 sierpnia 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Na mocy ustawy na terenie całej Polski, we wszystkich powiatach, powstała sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych osób. Dziesięć takich punktów działa od początku stycznia w powiecie wołomińskim, w tym jeden w Radzyminie.

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Radzymin jest udzielana w punkcie konsultacyjnym przy ul. Letniej 15 w następujących godzinach:

 • poniedziałek 10.00 – 14.00
 • wtorek  8.00 – 12.00
 • środa  10.00 – 14.00
 • czwartek  12.30 – 16.30
 • piątek  16.00 – 20.00

Kontakt telefoniczny: 22 243 05 47.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego

Powiat Wołomiński powierzył prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Radzyminie Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina, z siedzibą przy ul. Lipińskiej 101/48, 05-200 Wołomin, telefon: 535 972 001, e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl, www: www.fundacjaspektrum.pl.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni i aplikant adwokacki, wykaz osób udzielających pomocy można znaleźć na stronie Powiatu:  http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2476

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są:

 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o nieodpłatną pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci i niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani;
 • osoby przed 26. rokiem życia;
 • osoby po 65. roku życia;
 • osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znajdują się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. 

Należy pamiętać, że odpowiednie dokumenty, potwierdzające uprawnienia do bezpłatnej pomocy prawnej, okazywane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokładny opis warunków, jakie muszą spełniać osoby uprawnione oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie www Powiatu Wołomińskiego: http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2469

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: prawo pracy, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenia społeczne, sprawy rodzinne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast, w ramach NPP, nie będą udzielane informacje w zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Do zadań prawników w punktach NPP należeć będą: informowanie o obowiązującym stanie prawnym, prawach i obowiązkach obywateli; wskazywanie możliwości rozwiązania problemów prawnych; pomoc w sporządzaniu projektów pism z wyjątkiem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym oraz pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzanie projektów wniosków o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W Powiecie Wołomińskim powstało aż dziesięć punktów NPP. W gminach: Dąbrówka, Marki, Tłuszcz i Zielonka pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni przydzieleni na mocy porozumień samorządu powiatowego z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Z kolei punkty prowadzone przez organizację pozarządową znajdą się w Jadowie, Klembowie, Poświętnem, Radzyminie, Strachówce i Wołominie. 30 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął konkurs na realizację tego zadania i podpisał umowę z Fundacją SPEKTRUM z Wołomina.

Więcej informacji o NPP znajdą Państwo na stronach internetowych: 

http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2465&lang=

http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:39:43 | Data modyfikacji: 2017-01-12 09:05:06.
 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE RADZYMIN

GMINA RADZYMIN

Lokalizacja:
Radzymin, ul. Letnia 15

Harmonogram przyjęć:

poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek  8.00 – 12.00
środa  10.00 – 14.00
czwartek  12.30 – 16.30
piątek  16.00 – 20.00

tel.: 22 243 05 47

UWAGA: kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej:
punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „SPEKTRUM” z Wołomina

pomocy prawnej udziela:
radca prawny i aplikant adwokacki

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:27:24 | Data modyfikacji: 2017-01-12 08:59:13.
 

UDZIELAJĄCY NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkty prowadzone przez Powiat Wołomiński
(gminy Dąbrówka, Marki, Tłuszcz, Zielonka)

 

Punkty prowadzone przez Fundację „SPEKTRUM” z Wołomina
(gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Wołomin)

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - referat Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:34:46 | Data modyfikacji: 2017-01-12 09:03:06.
Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:34:46
Data modyfikacji: 2017-01-12 09:03:06
Autor: Anna Kotowska - referat Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska