2017 rok

 

Lp. 1

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Przez kogo kontrolowany
Wojewoda Mazowiecki

Termin kontroli
od 21.07.2017r. do 28.07.2017

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

 Wystąpienie pokontrolne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2017-08-04 09:06:48 | Data modyfikacji: 2017-12-21 08:34:07.
 

Lp. 2

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie

Przez kogo kontrolowany
Wojewoda Mazowiecki

Termin kontroli
od 14.09.2017r. do 19.09.2017

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-10-13 12:40:08 | Data modyfikacji: 2017-12-21 08:34:16.
 

Lp. 3

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Urząd Miasta i Gminy Radzymin - Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego

Przez kogo kontrolowany
Starostwo Powiatowe w Wołominie

Termin kontroli
3.10.2017 r.

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola z zakresu Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2017-12-21 08:42:28 | Data modyfikacji: 2017-12-21 08:43:15.
 

Lp. 4

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Urząd Miasta i Gminy Radzymin - Referat Spraw Obywatelskich

Przez kogo kontrolowany
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie

Termin kontroli
22.11.2017 r.

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, a także analiza przekazywanych meldunków kwartalnych.

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

Notatka z kontroli

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2017-12-01 13:36:05 | Data modyfikacji: 2017-12-21 08:43:23.
Data wprowadzenia: 2017-12-01 13:36:05
Data modyfikacji: 2017-12-21 08:43:23
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska