Uchwała Nr 587/XLI/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2017-01-02 12:02:38
  ...więcej

Uchwała Nr 570/XL/2010 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin
2017-01-02 12:01:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2