Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
Uchwała Nr 587/XLI/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2017-01-02 12:02:38
  ...więcej

Uchwała Nr 570/XL/2010 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin
2017-01-02 12:01:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl