Uchwała Nr 617/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin
2018-10-03 14:14:50
  ...więcej

Uchwała Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin
2018-06-19 10:45:33
  ...więcej

Uchwała Nr 587/XLI/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2017-01-02 12:02:38
  ...więcej

Uchwała Nr 570/XL/2010 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin
2017-01-02 12:01:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4