Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Uchwała Nr 587/XLI/2010 w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji i podmiotów 
 Uchwała Nr 587/XLI/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:02:38.
Data wprowadzenia: 2017-01-02 12:02:38
Autor: Halina Grzelak
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót