Formularze do pobrania
Formularze do pobrania
 
 ZGŁOSZENIE WNIOSKU O REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:46:44 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:51:55.
 
 ZGŁOSZENIE WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ DLA OSÓB PRAWNYCH

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:48:43 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:52:15.
 
 DEKLARACJA WKŁADU W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:49:45 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:52:15.
 
 FORMULARZ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 09:56:44 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:52:15.
 
 FORMULARZ OCENY WERYFIKACYJNEJ ZŁOŻONEGO WNIOSKU/ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:50:36 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:52:15.
 
 FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADNIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:53:38 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:52:15.
 
 RAMOWY WZÓR UMOWY NR O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:54:48 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:51:08.
Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:54:48
Data modyfikacji: 2017-09-06 09:51:08
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl