Formularze do pobrania

 
 ZGŁOSZENIE WNIOSKU O REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:46:44 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:51:55.
 
 ZGŁOSZENIE WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ DLA OSÓB PRAWNYCH

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:48:43 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:52:15.
 
 DEKLARACJA WKŁADU W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:49:45.
 
 FORMULARZ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 09:56:44.
 
 Lista osób popierających wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:55:16 | Data modyfikacji: 2018-08-21 15:05:21.
 
 RAMOWY WZÓR KLAUZULI ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO W RAMACH INICJATYW LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:33:06 | Data modyfikacji: 2018-09-06 13:42:35.
 
 FORMULARZ OCENY WERYFIKACYJNEJ ZŁOŻONEGO WNIOSKU/ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:50:36.
 
 FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADNIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:53:38.
 
 RAMOWY WZÓR UMOWY NR O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:54:48 | Data modyfikacji: 2017-09-06 09:51:08.
Data wprowadzenia: 2017-08-18 14:54:48
Data modyfikacji: 2017-09-06 09:51:08
Opublikowane przez: Anna Kotowska