2018 rok

 

Lp. 1

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Referat Inwestycji
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Przez kogo kontrolowany
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Termin kontroli
od 22.01.2018 r. do 24.01.2018

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola realizacji operacji pn. "Remont elewacji zabytkowego budynku administracyjnego w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 19" w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zaleznych od rybactwa.

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

 

Informacja pokontrolna

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:58:13 | Data modyfikacji: 2018-02-07 13:17:07.
 

Lp. 2

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Przez kogo kontrolowany
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Warszawa ul. Jagiellońska 74

Termin kontroli
od 19.03.2018 r. do 20.03.2018

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych w trakcie realizacji projektu - pn. "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew".

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:45:53.
 

Lp. 3

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Przez kogo kontrolowany
Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska
Warszawa ul. Filtrowa 57

Termin kontroli
od 29.05.2018 r. do 04.06.2018

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola prawidłowości usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:51:35 | Data modyfikacji: 2018-08-03 10:00:59.
 

Lp. 4

Kontrolowany Referat /jednostka organizacyjna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Przez kogo kontrolowany
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Warszawa Pl. Bankowy 2

Termin kontroli
od 20.06.2018 r. do 22.06.2018

Określenie charakteru czynności kontrolnych
Kontrola realizacji i zgodności sposobu wykorzystania nieruchomości, nieodpłatnie przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Nadmie i Radzyminie.

Sposób udostępnienia
-

Dokument z kontroli

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:05:28 | Data modyfikacji: 2018-08-03 10:08:37.
Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:05:28
Data modyfikacji: 2018-08-03 10:08:37
Autor: Monika Orłowska - Kierownik Referatu OgO
Opublikowane przez: Anna Kotowska