WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyminie
o jej składzie, siedzibie i harmonogramie dyżurów oraz terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów

Miejska Komisja Wyborcza w Radzyminie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZYMINIE:
Przewodniczący:                   Ewa Wojcieszkiewicz
Zastępca Przewodniczącego:  Ewa Kowalska
Członkowie: Dominika Paszkowska
                  Anna Gzowska
                  Wioletta Kosim
                  Katarzyna Wysocka
                  Bożena Wyszyńska
                  Michał Jasiński
                  Zbigniew Pachulski

SIEDZIBA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZYMINIE:
Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie, Plac Kościuszki 2, pokój nr 26
tel.:   22 667 68 40,  22 667 68 41
fax:  22 22 786 51 95
e-mail:  biurorady@radzymin.pl

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI:
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
12 września 2018 r. (środa)           godz. 14.00 - 18.00
13 września 2018 r. (czwartek)      godz. 14.00 - 18.00
14 września 2018 r. (piątek)          godz. 13.00 - 17.00
15 września 2018 r. (sobota)         godz. 10.00 - 14.00
17 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 16.00 - 24.00 - ostatni dzień przyjmowania kandydatów na radnych
19 września 2018 r. (środa)           godz. 14.00 - 17.00
21 września 2018 r. (piątek)          godz. 12.00 - 14.00
24 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 16.00 - 18.00
26 września 2018 r. ( środa)     godz. 16.00 - 24.00 - ostatni dzień przyjmowania kandydatów na Burmistrza

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:37:03 | Data modyfikacji: 2018-09-12 09:43:01.
 
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyminie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Radzymina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:33:34 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:01:42.
 
 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyminie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:34:33 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:01:50.
 
 Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Radzymin powołanych przez Komisarza Wyborczego Warszawa III

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-10-12 13:25:43 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:01:58.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej w Radzyminie, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-27 11:13:53 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:02:58.
 
 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyminie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Czuba | Autor: Ewa Wocjeszkiewicz - kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-09-28 09:18:21.
 
 Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:23:08.
 
 Wykaz jednostek samorządu terytorialnego w zasięgu Delegatury wraz z ustaloną liczbą urzędników wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:25:25.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:28:12.
 
 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:29:09.
 
 Uchwała Nr 551/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzymin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Rada Miejska w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:42:39.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:17:46.
 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-14 11:10:27.
 
 OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:19:09.
 
 DRUK - POPARCIE KANDYDATÓW

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:20:51.
 
 Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:22:31.
 
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:26:26.
 
 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:26:55.
 
 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:32:45.
 
 Komunikat z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-16 10:14:27.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-17 08:20:13.
 
 Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:48:21.
 
 Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:50:04.
 
 Informacje zawierające wyjaśnienia dla wyborców ale także urzędów w zakresie uprawnień i obowiązków zw. z przygotowaniem i organizacją wyborów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:54:23.
 
 Informacja dotyczaca stosowania przepisu art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:56:59.
 
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:02:06.
 
 Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędącychobywatelami polskimi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:10:10.
 
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:12:14.
 
 Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:18:42.
 
 Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:22:58.
 
 Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:25:02.
 
 Zarządzenie Nr 0050.130.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 30.08.2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-08-30 15:35:26.
 
 Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie o jej składzie, siedzibie i harmonogramie dyżurów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: PKW w Wołominie | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:32:49.
 
 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyminie o jej składzie, siedzibie i harmonogramie dyżurów oraz terminach przyjmowania zgłoszeń

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:31:08.
 
 Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 14 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-09-17 17:56:40.
 

WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW


PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:01:18.
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 16 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie do komisji wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-09-21 18:57:18 | Data modyfikacji: 2018-09-24 15:42:28.
 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN PL. KOŚCIUSZ 2 W POK. NR 26 W GODZINACH PRACY URZĘDU.  ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 21 WRZEŚNIA /piątek / DO GODZ. 15.00.


Proszę zapoznać się z uchwałą PKW dotyczącą  powoływania obwodowych komisji wyborczych, gdyż znajdują się w niej ważne informacje, m.in. kto nie może być powołany do obwodowej komisji wyborczej.


***


Informacja


Jeśli  Komitety Wyborcze zgłoszą  do obwodowych komisji wyborczych mniej kandydatów, niż wynosi minimalna ilość członków komisji, składy komisji będą uzupełniane spośród wyborców. Osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach wyborczych mogą zgłaszać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyminie w pok. nr 26 lub telefonicznie  pod numer: 667 68 40.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:52:31 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:04:31.
 
 Informacja dla Mężów Zaufania o godzinach, w których rozpoczynają prace Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Radzymin – w dniu 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-10-22 10:50:47.
 
 Informacja dla Mężów Zaufania o godzinach, w których rozpoczynają prace Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Radzymin – w dniu 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wocjeszkiewicz - kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-10-19 14:59:17 | Data modyfikacji: 2018-10-22 10:51:50.
Data wprowadzenia: 2018-10-19 14:59:17
Data modyfikacji: 2018-10-22 10:51:50
Autor: Ewa Wocjeszkiewicz - kierownik Biura Rady
Opublikowane przez: Anna Kotowska