WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

 
 Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:23:08.
 
 Wykaz jednostek samorządu terytorialnego w zasięgu Delegatury wraz z ustaloną liczbą urzędników wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:25:25.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:28:12.
 
 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz - Kierownik Biura Rady | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:29:09.
 
 Uchwała Nr 551/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radzymin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Rada Miejska w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:42:39.
Data wprowadzenia: 2018-03-01 10:42:39
Autor: Rada Miejska w Radzyminie
Opublikowane przez: Anna Kotowska