Akty prawne

Uchwała Nr 163/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Radzyminie z dnia 29 października 2015 r. w
sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki
sportowe 
 Uchwała Nr 163/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-17 12:23:44 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:18:30.
Data wprowadzenia: 2016-06-17 12:23:44
Data modyfikacji: 2018-06-12 14:18:30
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
ObowižEzuje od: 2015-10-29
Opublikowane przez: Anna Kotowska