II Zastępca Burmistrza


Krzysztof Dobrzyniecki

tel. 22 6676710

fax: 22 786-51-95
e-mail: kdobrzyniecki@radzymin.pl

 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów 

- w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 19.00

W w/w godzinach w pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy, którzy ustalili termin i godzinę spotkania z Sekretariatem Burmistrza:
- osobiście,
- telefonicznie tel. 22 6676710,
- e–mailem: umig@radzymin.pl.

II piętro pok. nr 26

1. Wykonując wyznaczone przez burmistrza zadania, zastępca burmistrza zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i kieruje działalnością komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy realizujących te zadania.
2. Zastępca burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Referatu Spraw Obywatelskich;
2) Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego;
3) Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami;
4) Referatu Teleinformatyki i Monitoringu;
5) Referat Partycypacji i Polityki Społecznej;
6) Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
7) Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego;
8) Urzędu Stanu Cywilnego;
9) Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:26:27 | Data modyfikacji: 2018-12-11 13:09:21.
Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:26:27
Data modyfikacji: 2018-12-11 13:09:21
Opublikowane przez: Anna Kotowska