Zastępca Burmistrza
Zastępca Burmistrza

  Jarosław Grenda

tel. (22) 786-62-93 w.123
fax (22) 786-51-95
e-mail: jgrenda@radzymin.pl 


 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów
- w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 19.00

W w/w godzinach w pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy, którzy ustalili termin i godzinę spotkania z Sekretariatem Burmistrza:
- osobiście,
- telefonicznie 22 786 – 62 – 92/93, 22 786 – 50 – 25,
- e–mailem: umig@radzymin.pl.


II piętro pok. nr 24

1. Wykonując wyznaczone przez burmistrza zadania, zastępca burmistrza zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i kieruje działalnością komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy realizujących te zadania.

2. Zastępca burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Referatu Inwestycji;
2) Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg;
3) Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami;
4) Referatu Teleinformatyki i Monitoringu.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2005-12-28 08:58:48 | Data modyfikacji: 2016-04-06 10:57:24.
Data wprowadzenia: 2005-12-28 08:58:48
Data modyfikacji: 2016-04-06 10:57:24
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl