I Zastępca Burmistrza

  
Jarosław Grenda

tel. 22 6676802

fax: 22 786-51-95
e-mail: jgrenda@radzymin.pl 


 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów
- w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 19.00

W w/w godzinach w pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy, którzy ustalili termin i godzinę spotkania z Sekretariatem Burmistrza:
- osobiście,
- telefonicznie tel. 22 6676802,
- e–mailem: umig@radzymin.pl.


II piętro pok. nr 24

1. Wykonując wyznaczone przez burmistrza zadania, zastępca burmistrza zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i kieruje działalnością komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy realizujących te zadania.

2. Zastępca burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Referatu Inwestycji;
2) Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
3) Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami;
4) Referat Budowy i Utrzymania Dróg;
5) Referat Melioracji i Odwodnienia.

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2005-12-28 08:58:48 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:41:07.
Data wprowadzenia: 2005-12-28 08:58:48
Data modyfikacji: 2018-12-03 11:41:07
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska