2005

 
 Uchwała Nr 371/XXIX/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:00:50 | Data modyfikacji: 2006-01-02 11:02:11.
 
 Zarządzenie Nr 106/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:42:55.
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2005

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:43:40.
 
 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 106/2005

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:44:14.
 
 Zarządzenie Nr 103/2005 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:45:57.
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2005 - Projekt Uchwały

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:52:58.
 
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 103/2005

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:53:53.
 
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2005

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:54:29.
 
 Zarządzenie Nr 99/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:56:15.
 
 Zarządzenie Nr 94/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 10:57:58.
 
 Uchwała Nr 357/XXVIII/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:03:54.
 
 Uchwała Nr 356/XXVII/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:06:12.
 
 Uchwała Nr 354/XXVII/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za I półrocze 2005 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:07:52.
 
 Zarządzenie Nr 87/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:09:54.
 
 Zarządzenie Nr 82/2005 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2005 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:11:13.
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2005 - Wykonanie Budżetu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:12:03.
 
 Zarządzenie Nr 81A/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:16:19.
 
 Zarządzenie Nr 80/2005 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2005 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:17:14.
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2005 - Wykonanie Budżetu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:17:55.
 
 Zarządzenie Nr 77/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:18:57.
 
 Uchwała Nr 333/XXVI/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:20:32.
 
 Załącznik do Uchwały Nr 333/XXVI/2005

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:21:36.
 
 Zarządzenie Nr 62/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:23:16.
 
 Zarządzenie Nr 60/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:24:30.
 
 Uchwała Nr 312/XXV/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:26:10.
 
 Uchwała Nr 307/XXIV/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:27:30.
 
 Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:28:59.
 
 Uchwała Nr 287/XXIV/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzymin za 2004 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:31:08.
 
 Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2004 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:32:36.
 
 Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:33:51.
 
 Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:34:49.
 
 Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Budżetu Gminy Radzymin na 2005 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:36:12.
 
 Uchwała Nr 261/XXII/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2005

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:38:23.
Data wprowadzenia: 2006-01-02 11:38:23
ObowižEzuje od: 2005-01-01
Opublikowane przez: Anna Kotowska