OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANI PUBLICZNYCH W 2018 R. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PN. „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY RADZYMIN W CZASIE WAKACJI W 2018 ROKU”
2018-04-11 11:51:08
BURMISTRZ RADZYMINA działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art.11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1