OGŁOSZENIE O KONKURSIE PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU ŚWIADCZONEGO NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY RADZYMIN W 2019 ROKU
2018-12-05 09:44:28
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1263 z późn.zm.), uchwały Nr 521/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w spraw  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY RADZYMIN POPRZEZ FUNKCJONOWANIE MONITORINGU GMINNEGO - OBSŁUGA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO”
2018-11-30 14:11:36
  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofertna reali  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2