Ogłoszenia o Konkursach
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Gminie Radzymin w 2017 r.
2017-02-17 11:21:49
Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Radzymin w 2017 roku
2017-02-16 08:25:32
Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w Gminie Radzymin  w 2017 roku i  zaprasza do składania ofert. Podstawa prawna k  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Radzymin w 2017
2017-02-14 13:23:12
Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskośc  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Radzymin w 2017 roku
2017-02-02 13:03:17
Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Ra  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl