Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Radzymin w 2018 roku
2018-02-16 08:40:50
  Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Radzymin w 2018 roku i zaprasza do składania ofert. Konkurs adresowany jest d  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Gminie Radzymin w 2018 roku
2018-02-14 14:21:16
  Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polsko  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Radzymin w 2018 roku
2018-02-14 09:29:30
  Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Radzymin w 2018 roku i zaprasza do składania ofert. Konkurs ma na celu wybór ofer  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3