Formularze
Formularze
 
 NOWY WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTY WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PIPS | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:04:22 | Data modyfikacji: 2016-12-28 12:07:21.
 
 NOWY WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PIPS | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:00:43 | Data modyfikacji: 2016-12-09 13:08:30.
 
 NOWY WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PIPS | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:08:18 | Data modyfikacji: 2016-12-09 13:08:30.
 
 WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PiPS | Data wprowadzenia: 2016-01-15 12:58:28 | Data modyfikacji: 2016-12-09 13:08:30.
Data wprowadzenia: 2016-01-15 12:58:28
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu PiPS
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl