Formularze

 
 Zaktualizowany opis poszczególnych działań do oferty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:41:02 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:34:27.
 
 Zaktualizowany harmonogram do oferty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:40:17 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:36:59.
 
 Zaktualizowany kosztorys do oferty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-05-02 12:39:40 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:32:48.
 
 WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTY WSPÓLNEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PIPS | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:04:22 | Data modyfikacji: 2018-01-19 11:36:31.
 
 WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PIPS | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:08:18 | Data modyfikacji: 2018-01-19 11:36:44.
 
 WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PIPS | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:00:43 | Data modyfikacji: 2018-03-21 13:25:53.
Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:00:43
Data modyfikacji: 2018-03-21 13:25:53
Autor: Anna Kotowska - Referat PIPS
Opublikowane przez: Anna Kotowska