Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą
2017-11-23 11:48:54
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 listopada 2017 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
2017-11-23 11:40:05
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 listopada 2017 r. o braku możliwości zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-11-17 08:22:24
  ...więcej

SPOTKANIE RADNEGO Z MIESZKAŃCAMI UL. REYMONTA
2017-11-03 10:04:47
W dniu 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 19.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w  Radzyminie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Reymonta. Na spotkanie serdecznie zaprasza radny Tomasz Wąsik.   ...więcej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
2017-10-04 14:38:08
Zgodnie z § 19 ust.4 Statutu  Sołectwa Arciechów  zwołuję zebranie wiejskie, na którym nastąpi rozpatrzenie wniosku mieszkańców o odwołanie Sołtysa. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego głosowania obecny soł  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 września 2017 r. zawiadamiające o odwołaniu wniesionym przez Towarzystwo Ochrony Przyrody od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-09-19 14:15:53
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział o nieuregulowanym stanie prawnym w 24/96 części, w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Ciemne, gmina Radzymin, oznaczonej jako działka nr ew. 115, przeznaczonej na realizację inwestycji - Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w km 6+450,26 -13+690,73
2017-09-15 13:42:37
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 1 września 2017 r. zawiadamiające o przesłaniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-09-06 12:41:26
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA RŻYSKA
2017-09-05 11:36:56
Zgodnie z § 14 ust.1 i 2  Statutu  Sołectwa RŻYSKA  zwołuję zebranie wiejskie, na którym nastąpi wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Rżyska. Zebranie odbędzie się w Klubie Rolnika w Starym Jankowie  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2017 r. zawiadamiające o przesłaniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-08-28 12:42:17
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 sierpnia 2017 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina
2017-08-25 12:29:43
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
2017-08-18 12:19:50
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibi  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM NA KTÓRYM NASTĄPI WYBÓR SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA NOWE SŁUPNO
2017-08-17 10:37:40
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie na wolne stanowisko urzędnicze Starszy specjalista ds. organizacyjnych i zakupów
2017-08-14 11:31:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP
2017-08-08 12:42:01
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
2017-07-28 12:57:13
Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  z późn. zm.) informuje, że w dniu 28 lipca 2017 roku na tablicy ogłoszeń&n  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2017 r. o odmowie dopuszczenia Towarzystwa Ochrony Przyrody do udziału na prawach strony w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina
2017-07-12 13:15:05
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
2017-07-04 15:15:46
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Radzymina o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Radzyminie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 87, obręb 05-06, niezbędnej pod budowę gminnych dróg publicznych
2017-06-12 16:29:42
  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
2017-06-08 16:07:45
INFORMACJA  O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ   Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 549
następne