Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o
wydaniu Postanowienia z dnia 8 maja 2018 r.
zawieszającego z urzędu postępowanie
odwoławcze od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr
3/II/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji
pn. "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km
0+521,66 do km 6+450,26" do czasu wydania przez
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji
w sprawie odwołań od decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2
grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie północnego wylotu z
Warszawy drogi ekspresowej S8 w kierunku
Białegostoku na odcinku od projektowanej
Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy
Radzymina według wariantu "III" 
 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu Postanowienia z dnia 8 maja 2018 r. zawieszającego z urzędu postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/II/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26" do czasu wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji w sprawie odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina według wariantu "III"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:47:10.
Data wprowadzenia: 2018-05-15 15:47:10
Autor: Ewelina Siembida - Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót