Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie-zawiadomienie stron
postępowania o prawie do zapoznania się ze
zgromadzoną dokumentacją do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi
gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie
na odcinku od al. Jana Pawła II do ul.
Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul.
Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej
I i projektowanej II wraz z niezbędną
infrastrukturą 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie-zawiadomienie stron postępowania o prawie do zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Marii Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II wraz z niezbędną infrastrukturą

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Karolina Kuchta - Referat OŚiGO | Data wprowadzenia: 2018-06-04 17:01:14.
Data wprowadzenia: 2018-06-04 17:01:14
Autor: Karolina Kuchta - Referat OŚiGO
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót