Tablica ogłoszeń

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA
ISTNIEJĄCEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

 

Radzymin dnia 19.06.2018 r.

 

Burmistrz Radzymina, jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Radzymin, informuje o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej nr 430734W - ulicy Rzecznej w Nadmie.

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.), kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podmioty zainteresowane korzystaniem z kanału technologicznego proszone są o składanie wniosków w przedmiotowej sprawie do dnia 10 lipca 2018 do godziny 15:00. We wnioskach należy zawrzeć informacje o rodzaju infrastruktury i jej parametrach, długości odcinka oraz inne niezbędne dane, pomocne w prawidłowym doborze parametrów kanału technologicznego. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
05-250 Radzymin

z dopiskiem „Kanał technologiczny”.

Kanał technologiczny udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ww. ustawy o drogach publicznych.
Zgodnie  z art. 39 ust. 6e ww. ustawy, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zarządca drogi udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na obszarze jego właściwości.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 w Referacie Teleinformatyki i Monitoringu, za pomocą poczty elektronicznej (email: ddasal@radzymin.pl) lub telefonicznie (nr tel. 22 667 6821).

 

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

Wniosek do Burmistrza Radzymina o udostępnienie kanału technologicznego

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dariusz Dąsal - Kierownik Referatu Teleinformatyki i Monitoringu | Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:32:08.
Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:32:08
Autor: Dariusz Dąsal - Kierownik Referatu Teleinformatyki i Monitoringu
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót