Tablica ogłoszeń

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I W NAJEM 


Burmistrz Radzymina działając stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póżn. zm.) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Placu Tadeusza Kościuszki 2 oraz na tablicy ogłoszeń bip.radzymin.pl wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Radzymin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem.

Wykaz obejmuje nieruchomości gruntowe położone w Radzyminie:
- część działki ewid. nr 69/2 w obrębie 05-01,
- część działek ewid. nr 14, 15, 16, 17 w obrębie 02-01,
i pawilony handlowe na targowisku miejskim.


Burmistrz
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I W NAJEM

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami | Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:38:06.
Data wprowadzenia: 2018-06-27 13:38:06
Autor: Anna Berta - kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót