Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 25 czerwca 2018 r. o braku
możliwości zakończenia w ustawowym terminie
postępowania odwoławczego od decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego
gazociągu stanowiącego połączenie systemów
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i
Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi - gazociąg
Rembelszczyzna - Granica RP 
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 czerwca 2018 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:56:15.
Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:56:15
Autor: Ewelina Siembida
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót