Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r.
dotyczące prowadzonego postępowania
administracyjnego wszczętego na wniosek
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. z siedzibą w Wołominie, o wydanie decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie
drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w m.
Czarna, obręb ew. 02 Czarna i miejscowości
Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od
projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin,
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb
ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul.
Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb
01 Czarna 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, ul. Witosa w m. Czarna, obręb ew. 02 Czarna i miejscowości Helenów, obręb ew. Helenów, na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą Radzymin, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Czarna, obręb ew. 01 Czarna w ul. Chabrowej na odcinku od ul. Witosa do wysokości działki o nr ew. 78, obręb 01 Czarna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Siembida | Data wprowadzenia: 2018-07-09 16:56:18.
Data wprowadzenia: 2018-07-09 16:56:18
Autor: Ewelina Siembida
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót