Ograniczenia w dostępie do informacji

 


Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1. Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
2. Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
3. Tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
4. Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 11:22:32 | Data modyfikacji: 2016-06-16 12:17:29.
Data wprowadzenia: 2005-12-20 11:22:32
Data modyfikacji: 2016-06-16 12:17:29
Autor: Anna Kotowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska