Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 
 Uchwała Nr 269/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania | Data wprowadzenia: 2016-06-27 16:22:46.
 
 Uchwała Nr 404/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2014-03-21 09:35:01.
 
 Uchwała Nr 212/XXI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Data wprowadzenia: 2012-10-04 11:43:09.
 
 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY - MAPA DO UCHWAŁY NR 470/XXXII/2009 W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZYMIN

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2010-03-02 10:34:13.
 

Uchwała Nr 470/XXXII/2009 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2009-11-25 11:17:54 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:25:49.
 
 PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY RADZYMIN - 2009

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2009-09-09 09:27:16.
 
 MAPA DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY RADZYMIN - 2009

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2009-09-09 09:29:26.
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY RADZYMIN

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2008-02-20 14:37:29.
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY RADZYMIN – MAPA KOLOROWA

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2008-02-20 14:58:50.
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY RADZYMIN – MAPA CZARNO-BIAŁA

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2008-02-20 15:04:00.
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – TURYSTYKA I REKREACJA

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2007-06-22 13:46:18 | Data modyfikacji: 2008-02-20 15:05:11.
 
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – WALORY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jadwiga Józefiak | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:26:01 | Data modyfikacji: 2008-02-20 15:05:52.
Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:26:01
Data modyfikacji: 2008-02-20 15:05:52
Autor: Jadwiga Józefiak
Opublikowane przez: Anna Kotowska