Sprawozdania i protokoły

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI
OKREŚLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015” 
 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak- Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:21:03.
Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:21:03
Autor: Halina Grzelak- Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót