Sprawozdania i protokoły

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu
uchwały w sprawie: „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017” 
 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:56:11.
Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:56:11
Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót