Komunikaty, Ogłoszenia i Informacje
Ogłoszenie dla kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
2017-04-19 13:50:21
Zarządzenie Starosty Wołomińskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie Formularz zgłoszeniowy word Formularz Zgłoszeniowy pdf  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin
2017-03-20 10:48:19
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie zasad i  ...więcej

Seniorzy w akcji
2017-02-24 12:03:08
Inkubator + dotacje Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny?  Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Chcesz wzią  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2017-02-14 12:51:48
Gmina Radzymin w oparciu a art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2014. poz.1146, z późn. zm.) ogłasza ot  ...więcej

DYŻURY W PUNKCIE DORADZTWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
2017-02-08 12:20:57
Dyżury z doradztwa organizacyjnego dla NGO – Andrzej Rybus-Tołłoczko Dyżury dotyczące doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja  ...więcej

Zostaw w Gminie Radzymin 1 % podatku
2017-01-20 11:56:21
Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Radzymin! Zachęcamy do włączenia się w kampanię Zostaw 1 % podatku w Gminie Radzymin na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszej gminy i na rzecz jej mieszkańców. Prze  ...więcej

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA REPREZENTANTÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
2017-01-02 11:29:46
Szanowni Państwo,   Uprzejmie informuję, że został przedłużony termin zgłaszania reprezentantów organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych. Zadaniem członka komisji konkursowej jest: •ocena i op  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
2016-11-17 10:10:29
Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.239 i 395) oraz „Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacja  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016-09-08 13:37:53
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-07-05 10:19:39
Burmistrz Radzymina zaprasza mieszkańców Gminy Radzymin i organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteri&oa  ...więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie „Wsparcie osób młodych”
2016-06-23 11:37:53
Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie osób młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem pr  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
2016-06-20 16:04:16
Szanowni Mieszkańcy, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu  uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy l  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016-06-16 13:14:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016-06-16 13:13:42
  ...więcej

OD STAŻU DO ANGAŻU
2016-06-15 08:26:09
Masz nie więcej niż 30 lat? Jesteś osobą z niepełnosprawnościami?Nie uczysz się, nie pracujesz? Chcesz znaleźć ciekawą pracę, a nie wiesz jak jej szukać?Brakuje Ci doświadczenia zawodowego? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?Potrzebuje  ...więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: „Programu rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”
2016-05-31 10:05:18
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 – 2024”
2016-04-21 09:20:08
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024"
2016-04-21 09:04:37
Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024” Zgodnie z Zarządzen  ...więcej

Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”
2016-04-21 08:37:55
  ...więcej

PUNKT DORADZTWA DLA ORGANZIACJI POZARZĄDOWYCH W WOŁOMINIE
2016-04-20 12:32:03
W dniu 04.04.2016r. o godz. 17.00 przy ul. Wileńskiej 36A (II piętro na poddaszu) został otwarty nowy Punkt doradztwa – „Dowiedz się więcej” przeznaczony na potrzeby organizacji pozarządowych. Otwarcia dokonał Prezes Lokalnej  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 262
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl