ZOSTAW 1% W GMINIE RADZYMIN
2019-01-09 12:08:14
Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Radzymin! Zachęcamy do włączenia się w kampanię Zostaw 1 % podatku w Gminie Radzymin na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszej gminy i na rzecz jej mieszkańców. Prz  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019
2018-12-18 08:49:36
Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków budżetu gminy na cele, które oni sami uznają za najważniejsze. Jego celem jest pobudzenie aktywnośc  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ROZBUDOWY ULICY UŁAŃSKIEJ W GMINIE RADZYMIN
2018-11-30 09:13:11
Na podstawie art. 5 a ust. 1 i ust. 2, art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie za  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE GMINY RADZYMIN PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019
2018-11-19 14:03:57
  Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.15  ...więcej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych na 2019 rok
2018-10-16 14:21:43
  Burmistrz Radzymina zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, prowadzące działalność pożytk  ...więcej

„Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” - aktywizacja, partnerstwo i partycypacja
2018-10-05 12:14:49
  Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie w dniu 1 listopada 2018 roku, uchwalono „Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o d  ...więcej

Nowe Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Radzymin
2018-10-05 10:32:44
  Szanowni Państwo!Zgodnie z art. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy są przeprowa  ...więcej

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi na 2019 rok - II etap
2018-08-16 12:56:00
W imieniu Burmistrza Radzymina zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzym  ...więcej

ZAPROSZENIE Federacja Mazowia wraz z Urzędem Miejskim w Wołominie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu wołomińskiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 23 lipca 2018 roku o godz.16.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4
2018-07-17 11:25:27
ZAPROSZENIE Federacja Mazowia wraz z Urzędem Miejskim w Wołominie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu wołomińskiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 23 lipca 2018 roku o godz.16.00 w Urzęd  ...więcej

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD PROJEKTEM PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK - I ETAP KONSULTACJI
2018-06-20 13:31:03
  Burmistrz Radzyminainformuje, że zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Radzyminz organizacjami pozarządowymi na 2019 rok i zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Radzymi  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH
2017-11-29 10:13:20
  Uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) oraz „Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarzą  ...więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADZYMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”
2017-09-15 11:54:03
Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
2017-08-23 11:36:41
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 sierpnia 2017 r. uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego wszczęte zostały konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022Uwagi/wnioski   ...więcej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK
2017-07-10 16:43:12
Szanowni Państwo, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy  do udziału&nbs  ...więcej

Ogłoszenie dla kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
2017-04-19 13:50:21
Zarządzenie Starosty Wołomińskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie Formularz zgłoszeniowy word Formularz Zgłoszeniowy pdf  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin
2017-03-20 10:48:19
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie zasad i  ...więcej

Seniorzy w akcji
2017-02-24 12:03:08
Inkubator + dotacje Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny?  Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Chcesz wzią  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2017-02-14 12:51:48
Gmina Radzymin w oparciu a art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2014. poz.1146, z późn. zm.) ogłasza ot  ...więcej

DYŻURY W PUNKCIE DORADZTWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
2017-02-08 12:20:57
Dyżury z doradztwa organizacyjnego dla NGO – Andrzej Rybus-Tołłoczko Dyżury dotyczące doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja  ...więcej

Zostaw w Gminie Radzymin 1 % podatku
2017-01-20 11:56:21
Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Radzymin! Zachęcamy do włączenia się w kampanię Zostaw 1 % podatku w Gminie Radzymin na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszej gminy i na rzecz jej mieszkańców. Prze  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 276
następne