2009r.

 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 18 grudnia 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 11:06:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 11:05:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 328 /XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:52:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż USG z wyposażeniem (dotyczy sprzedaży starego aparatu USG)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:25:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:23:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:17:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:15:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Nadma ul. Ks. Jerzego Popiełuszki)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:13:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na rok 2010.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Komisja | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:11:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, zlokalizowanego w Radzyminie przy ul. Ogrodowej 6 B, stanowiącego własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:04:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce ewid. nr 73/7, obręb 04-01, położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:01:11.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 20 listopada 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-11-16 13:37:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2009-11-20 16:10:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-11-16 13:23:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2009-11-16 12:58:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Czterech Wieszczy” placowi przylegającemu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-11-16 12:49:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Arciechów ul. Orzechowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-11-16 12:45:42.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 28 października 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-10-22 10:14:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 328 /XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-10-22 10:13:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:36:13.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Borki Gmina Radzymin ul. Siwkowa i ul. Podlaska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:33:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Juliana Tuwima

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:30:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Stare Załubice ul. Narcyzowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:28:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Włodzimierza Tetmajera

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:26:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Borki ul. Błękitna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:23:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Ciemne ul. Kaczeńców)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:21:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 428/XXIX/2009 z dnia 26.08.2009 r. dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:18:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej we wsi Sieraków gmina Radzymin stanowiącej drogę

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:10:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 17/4 w obrębie 01-08, położonej w Radzyminie przy ul. Księżycowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:06:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu dróg wojewódzkich

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jan Wilczyński | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:04:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia obchodów Roku Radzymina 11 listopada 2009 – 11 listopada 2010

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Hanna Żywiecka | Data wprowadzenia: 2009-10-22 09:02:15 | Data modyfikacji: 2009-10-22 09:03:33.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 25 września 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:50:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie dróg wojewódzkich. Dotyczy opracowania projektu na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 635 Al. Jana Pawła II w Radzyminie na odcinku od skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:49:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie dróg powiatowych. Dotyczy opracowania projektu na przebudowę ul. Polnej w Radzyminie przez wieś Cegielnia i wieś Słupno ul. Szkolna Nr drogi 4304 W

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:47:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie dróg powiatowych. Dotyczy budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4305W ulicy Leśnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:44:58 | Data modyfikacji: 2009-09-21 10:47:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łosie gmina Radzymin (ul. Ptasia i ul. Tobiaszowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:42:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łosie gmina Radzymin (ul. Koziołka Matołka, ul. Piotrusia Pana i ul. Ptasie Radio)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:40:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łosie gmina Radzymin (ul. Basi, ul. Jaworowa i ul. Nad Łąkami)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:38:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Arciechów gmina Radzymin (ul. Pod Świerkami, ul. Bukietowa i ul. Starych Dębów)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:36:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Miłosna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:34:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Szlachecka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:31:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Książęca

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:29:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Nowe Załubice ul. Plażowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:26:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Słupno ul. Storczykowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:24:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012 Ministra Infrastruktury

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:22:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2009 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:20:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 10:08:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup unitu stomatologicznego z wyposażeniem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2009-09-21 09:53:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2009 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 09:50:23 | Data modyfikacji: 2009-09-21 10:04:11.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 26 sierpnia 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:53:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:53:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Łosie ul. Aleja Sosnowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:47:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Ruda ul. Truskawkowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:46:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Mistrza i Małgorzaty

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:45:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie z przeznaczeniem pod drogi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:44:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:43:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:42:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:41:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie polityki zdrowotnej Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Siarna | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:37:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie stanowiącej drogę

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:35:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym położonym w Radzyminie przy ul. Weteranów 76.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:34:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewid. nr 50/1 i 50/2 , obręb 03-02 położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-08-20 09:33:47.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 23 czerwca 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:53:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:51:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania „Centrum Historyczno – Kulturowego Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Hanna Żywiecka | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:41:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Cegielnia ul. Parkowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:38:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:37:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej we wsi Cegielnia gmina Radzymin z przeznaczeniem pod drogę

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:36:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ciemne gmina Radzymin z przeznaczeniem pod drogi i pod poszerzenie istniejącej drogi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:35:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Radzymin na rok 2010

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Żmuda | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:34:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ Radzyminie za 2008 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2009-06-17 08:33:05.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 26 maja 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 10:03:53.
 
 Projekt Uchwały w W sprawie zmian budżetu na 2009r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 10:02:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Arciechów gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:41:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 130/12 i 130/15 położonej we wsi Nowe Załubice gmina Radzymin z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:37:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:35:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin. (dla obrębu Mokre)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:34:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin (dla obrębu Nadma)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:31:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:27:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, zlokalizowanego w Radzyminie przy ul. Ogrodowej 6 B, stanowiącego własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:24:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 772/8 i 772/11 położonych we wsi Słupno gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:21:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 537/2, 537/4, 537/6 położonej we wsi Słupno gmina Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:19:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 49/2 w obrębie 03-01, położonej w Radzyminie przy ul. Komunalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:17:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nadma gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:14:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia ”Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-05-20 09:13:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-05-20 08:53:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.05.00-14-211/08 pt. Nowa edukacja - program dla dzieci , rodziców i nauczycieli Przedszkola nr 2 w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Andrzej Siarna | Data wprowadzenia: 2009-05-20 08:51:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łosie ul. Kortowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-05-20 08:45:55.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 24 kwietnia 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:50:00.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:49:25.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:47:50.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:46:40.
 
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:45:44.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Arciechów gmina Radzymin.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:44:39.
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce ewid. Nr 19 obręb 02-01, położonej w Radzyminie.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:42:17.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:40:56.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 376/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu /Measure Authorising Officer - MAO/ z Funduszu Spójności, finansowanego przez Unię Europejską pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin"

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jan Wilczyński | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:39:34.
 
 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:37:17.
 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Radzymin na lata 2009-2013.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:35:21.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz upoważnienia Burmistrza Radzymina do wprowadzenia zmian w tym cenniku.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:32:49.
 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla odprowadzenia ścieków do punktu zlewnego w Radzyminie na Oczyszczalni Ścieków Komunalnych wozami asenizacyjnymi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:31:49.
 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 1 maja 2009r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:30:09.
 
 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radzymina za 2008 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-04-21 11:29:04.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 20 marca 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:43:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupno

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 13:20:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieraków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 13:09:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007/2013 /RPO WM/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:42:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii na zaliczenie drogi Emilianów – Rasztów do odpowiedniej kategorii dróg

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:40:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres 10 lat z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na tworzenie / zorganizowanie i wykonywanie/ komunikacji zbiorowej na terenie gminy Radzymin z gminami ościennymi i z Warszawą

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Hanna Żywiecka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:38:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu /Measure Authorising Officer – MAO/ z Funduszu Spójności finansowanego przez Unię Europejską, pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin”.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:36:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali usytuowanych w budynku położonym w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 maja 19

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:32:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 8/11 i 8/12 w obrębie 02-03 położonej w Radzyminie przy ul. Maczka z przeznaczeniem pod drogę i poszerzenie istniejącej drogi gminnej- ul. Maczka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:30:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 1200/30 położonej w miejscowości Nadma gmina Radzymin z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej- ul. Czarna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:28:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 331/40 położonej w miejscowości Słupno gmina Radzymin z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej- ul. Wspólna

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:27:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 774/5, 774/6, 774/12 i 774/15 , położonej w miejscowości Słupno gmina Radzymin z przeznaczeniem pod drogi i pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:24:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 633/2, 636/2, 630/12 i 630/27 , położonej w miejscowości Słupno gmina Radzymin z przeznaczeniem pod drogi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:23:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odrzucenia skargi z dnia 15.01.2009 r. Pani Marii Federczyk na działalność Naczelnika Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:21:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne 6/5 i 7/8 w obrębie 03-01 położone w Radzyminie z przeznaczeniem pod drogę

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:18:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:18:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 314/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:06:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Orła Białego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:04:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2009-03-16 11:00:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:58:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2009 r. do 30.04.2010 zł

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Janusz Lewicki | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:56:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla odprowadzenia ścieków do punktu zlewnego w Radzyminie na Oczyszczalni Ścieków Komunalnych wozami asenizacyjnymi na okres od 01.05.2009 r. do 30.04.2010 zł

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Janusz Lewicki | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:53:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia cennika za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych w Radzyminie oraz upoważnienia Burmistrza Radzymina do wprowadzenia zmian w tym cenniku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Janusz Lewicki | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:50:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominik Kaca | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:46:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:44:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Radzymin na stałe obwody głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:43:19 | Data modyfikacji: 2009-03-16 10:44:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Radzymin do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:40:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:33:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:27:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-16 10:26:50.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 27 stycznia 2009 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:51:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Administracji Budynków Komunalnych w Radzyminie w celu zawiązania jednoosobowej spółki gminy

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Tarsalewska | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:29:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:32:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Mjr. Stefana Waltera)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:33:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia ulic położonych na terenie miasta i gminy Radzymin do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:34:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Tadeusza Różewicza)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:36:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej części działek ewidencyjnych, położonej w miejscowości Emilianów gmina Radzymin z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:37:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 509/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce gruntu Nr 114/1, obręb 03-01 położonej w Radzyminie przy ul. Stary Rynek 23, stanowiącym własność Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:40:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:42:05.
Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:42:05
Autor: Stanisława Pachołowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska