Adresy internetowe

 


ADRESY SERWISÓW INTERNETOWYCH
POŚWIĘCONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM


OGÓLNOPOLSKI PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
www.ngo.pl

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
www.mpips.gov.pl

PORTAL DLA FUNDACJI
www.fundacje.ngo.pl

CENTRUM WOLONTARIATU
www.wolontariat.org.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
www.fip.ngo.pl

STRONA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR
www.klon.org.pl

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
www.narkomania.gov.pl

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
www.parpa.pl

SIEĆ KOMPUTEROWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
www.most.org.pl

POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
www.pcyf.org.pl

FUNDACJA IM.STEFANA BATOREGO
www.batory.org.pl

FUNDACJA DLA POLSKI
www.fdp.org.pl

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
www.frso.pl

SIECI WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT
www.splot.ngo.pl
 
DOTACJE
http://dotacjepozytek.blox.pl/html

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:53:13 | Data modyfikacji: 2013-09-19 12:06:36.
Data wprowadzenia: 2009-01-28 14:53:13
Data modyfikacji: 2013-09-19 12:06:36
Opublikowane przez: Anna Kotowska