2003 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Mazowiecki Urząd Wojewódzki 16.07.2003 Kontrola realizacji wykorzystania środków z „Programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia” Protokół kontroli Na wniosek
2 Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 10.10.2003 Kontrola przebiegu rejestracji przedpoborowych r. 1985 Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:33:49.
Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:33:49
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska