2004 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta
Referat Finansowy
RIO 10.02.2004
30.04.2004
Kontrola kompleksowa Protokół kontroli Na wniosek
2 Urząd Miasta
Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 07.07.2004
12.07.2004
Kontrola problemowa ewidencji i działalności gospodarczej Protokół kontroli Na wniosek
3 Urząd Miasta
Archiwum zakładowe
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 14.07.2004 Kontrola archiwum zakładowego USC Protokół kontroli Na wniosek
4 SPZ ZOZ w Radzyminie NIK 20.12.2004 Komórki organizacyjne uczestniczące  w nadzorze SPZ ZOZ Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:29:38.
Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:29:38
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska