2005 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Urząd Skarbowy w Warszawie 07.02.2005
11.02.2005
Prawidłowość kwalifikacji VAT do kosztów kwalifikow. w Programie SAPARD Protokół kontroli Na wniosek
2 Urząd Miasta
Referat Finansowy
RIO 21.06.2006
07.07.2005
Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych Protokół kontroli Na wniosek
3 Urząd Miasta
Archiwum zakładowe
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 04.11.2005 Kontrola archiwum zakładowego Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:22:37.
Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:22:37
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska