2007 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Mazowiecki Urząd Wojewódzki 30.01.2007
31.01.2007
Wykorzystanie dotacji otrzymanej w 2006 roku z przeznaczeniem na odbudowę mostu na rzece Rządzy Protokół kontroli Na wniosek
2 Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 30.01.2007
31.01.2007
Realizacja zadań z zakresu ustawy z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Protokół kontroli Na wniosek
3 Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 30.01.2007
31.01.2007
Realizacja zadań z zakresu ustawy z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Protokół kontroli Na wniosek
4 Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 31.01.2007 Realizacja zadań zleconych z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obr. RP Protokół kontroli Na wniosek
5 Urząd Miasta
Referat Ogólnoorganizacyjny
PIP 16.11.2007
20.11.2007
Kontrola problemowa zatrudniania pracowników sezonowych Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:14:50.
Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:14:50
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska