2008 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Mazowiecki Urząd Wojewódzki WBiZK 26.02.2008 Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych Protokół kontroli Na wniosek
2 Urząd Miasta
Referat Finansowy
Prezes RIO w Warszawie 27.05.2008
01.08.2008
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy za 2007 rok Protokół kontroli Na wniosek
3 Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych 25.11.2008
28.11.2008
Przetwarzanie danych osobowych uczniów przez UmiG w Radzyminie Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:06:45.
Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:06:45
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska