2009 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Archiwum Zakładowe Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 05.03.2009 Kontrola archiwum zakładowego, ekspertyza Referatu Spraw Obywatelskich Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2009-04-08 09:59:41.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Referat Finansowy Delegatura NIK w Warszawie 17.04.2009 Stosowanie przez gminy ulg w spłacie zobowiązań przedmiotów działających na ich terenie Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-03-02 08:53:51.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Referat Finansowy Delegatura NIK w Warszawie 28.04.2009 Stosowanie przez gminy ulg w spłacie zobowiązań przedmiotów działających na ich terenie Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-03-02 08:54:12.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Referat Finansowy Prezes RIO w Warszawie

19.06.2009
29.06.2009

Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-03-02 08:57:16.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Samodzielne Stanowisko ds. Zapobiegania Patologiom Społecznym w Środowisku Szkolnym Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

30.10.2009
04.11.2009

Kontrola Projektu POKL "Młodzi wykształceni" Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-03-02 09:00:28.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Komendant Powiatowy PSP w Wołominie

01.12.2009

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-03-02 09:02:00.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1

Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich 

Krajowe Biuro Wyborcze

09.12.2009

Kontrola Rejestru Wyborców Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-03-02 09:03:27.
Data wprowadzenia: 2010-03-02 09:03:27
Autor: Anna Kotowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska