Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tys. EURO
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tys. EURO

Zobacz:
   Zamówienia aktualne
   Zamówienia rozstrzygnięte
   Dialog techniczny
   Regulamin określający procedury udzielania zamówień
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl