ZP.271.2.18.2018 Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Radzymin
2018-05-25 15:24:10
  ...więcej

ZP.271.2.16.2018 Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw zlokalizowane na terenie Gminy Radzymin w sołectwach: Łosie, Nowy Janków, Ruda, Nowe Słupno, Wiktorów, Wolica, Stary Dybów
2018-04-30 14:35:51
UWAGA!!! POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY CENOWEJ  ...więcej

ZP.271.2.17.2018 Pomiar geodezyjny wysokościowy i wykonanie profili podłużnych rowów melioracyjnych i komunalnych na terenie miejscowości Słupno i Sieraków gm. Radzymin
2018-04-27 14:23:22
  ...więcej

ZP.271.2.12.2018 Zakup roślin wraz z wykonaniem obsadzenia i utrzymaniem rabat sezonowych kwiatowych, waz, gazonów, miejsc pamięci, skweru otaczającego pomnik Tadeusza Kościuszki i rabat przy poczcie wzdłuż Al. Jana Pawła II na terenie miasta Radzymin w 2018 roku
2018-04-13 09:32:01
  ...więcej

ZP.271.2.10.2018 Wynajem kabin sanitarnych wraz z serwisem na terenie miasta i gminy Radzymin
2018-03-02 12:42:46
  ...więcej

ZP.271.2.9.2018 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – z podziałem na dwie części
2018-02-12 14:23:52
  ...więcej

ZP.271.2.8.2018 Wykonanie map nieruchomości do celów prawnych z projektowanym podziałem – z podziałem na trzy części
2018-02-09 14:19:42
  ...więcej

ZP.271.2.6.2018 Dostawa sprzętu komputegowego dla Urzędu Miasta i Gminy Radzymin 2018
2018-02-07 14:32:48
  ...więcej

ZP.271.2.7.2018 Wykonanie map do celów prawnych nieruchomości, z podziałem na dwie części
2018-02-07 14:24:59
  ...więcej

ZP.271.2.3.2018 Wycinka drzew w pasie drogowym na terenie gminy Radzymin
2018-01-12 15:00:48
  ...więcej

ZP.271.2.84.2017 Świadczenie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami będącymi uczestnikami kolizji i innych zdarzeń losowych z terenu Gminy Radzymin
2017-12-19 15:39:08
  ...więcej

ZP.271.2.83.2017 Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzymin, ich transport, sprawowanie opieki weterynaryjnej i utrzymanie w schronisku
2017-12-19 15:25:23
  ...więcej

ZP.271.2.79.2017 Dostawa tonerów i tuszy na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2018 r.
2017-12-15 12:20:38
  ...więcej

ZP.271.2.78.2017 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2018 r.
2017-12-12 13:12:29
  ...więcej

ZP.271.2.74.2017 Administrowanie targowiskiem miejskim położonym w Radzyminie przy ulicy Ogrodowej
2017-11-30 14:02:56
  ...więcej

Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w 2017 r.
2017-11-16 08:50:57
  ...więcej

ZP.271.2.72.2017 Modernizacja odcinka ulicy Zwycięskiej
2017-11-13 18:01:29
  ...więcej

ZP.271.2.68.2017 Wykonanie mapy nieruchomości do celów prawnych z projektowanym podziałem nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 87 w obrębie 05-06, położonej w Radzyminie przy ul. Mickiewicza
2017-10-11 09:52:55
  ...więcej

ZP.271.2.67.2017 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Radzyminie obręb 03-03, oznaczonej jako działki ewid. nr nr 32/2, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7 z nieruchomościami sąsiednimi
2017-10-03 15:39:39
  ...więcej

ZP.271.2.66.2017 Zakup posiłków regeneracyjnych dla robotników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (pracujących na wolnym powietrzu na terenie Gminy Radzymin)
2017-09-28 16:59:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 211
następne