ZP.271.2.1.2019 Wynajem kabin sanitarnych wraz z serwisami na terenie miasta i gminy Radzymin
2019-01-17 16:14:29
  ...więcej

ZP.271.2.55.2018 Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzymin, ich transport, sprawowanie opieki weterynaryjnej i utrzymanie w schronisku
2018-12-20 13:14:59
  ...więcej

ZP.271.2.57.2018 Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Radzymin
2018-12-18 09:48:38
  ...więcej

ZP.271.2.48.2018 Administrowanie targowiskiem miejskim położonym w Radzyminie przy ul. Ogrodowej
2018-11-30 13:44:00
  ...więcej

ZP.271.2.44.2018 Zakup mieszanki piaskowo-solnej wraz z dostawą i rozładunkiem
2018-11-09 13:42:07
  ...więcej

ZP.271.2.41.2018 Wykonanie map nieruchomości do celów prawnych - z podziałem na dwie części
2018-10-31 12:41:01
  ...więcej

ZP.271.2.37.2018 Zakup posiłków regeneracyjnych dla robotników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (pracujących na wolnym powietrzu na terenie Gminy Radzymin)
2018-10-01 16:50:52
  ...więcej

ZP.271.2.35.2018 Remont kaplicy w Sierakowie
2018-09-14 11:34:15
  ...więcej

ZP.271.2.33.2018 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości - z podziałem na trzy części
2018-09-12 08:38:45
  ...więcej

ZP.271.2.32.2018 Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Kilińskiego
2018-09-12 08:24:46
  ...więcej

ZP.271.2.30.2018 Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzymin
2018-08-27 18:41:26
  ...więcej

ZP.271.2.26.2018 Oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Radzymin
2018-07-26 17:30:27
  ...więcej

ZP.271.2.23.2018 Wynajem kabin sanitarnych wraz z serwisem na terenie miasta i gminy Radzymin
2018-06-21 10:18:48
  ...więcej

ZP.271.2.22.2018 Wykonanie robót utrzymaniowych na Kanale Sierakowskim w km 2+530 do 7+975 oraz na rzece Beniaminówka w km 11+280 do 15+800 w Gminie Radzymin
2018-06-13 15:47:54
  ...więcej

ZP.271.2.21.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ul. Maczka , Polnej, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę
2018-06-05 13:45:42
  ...więcej

ZP.271.2.20.2018 Projekt przebudowy ul. Kasztanowej w Dybowie Kolonii Gmina Radzymin
2018-05-29 14:00:57
  ...więcej

ZP.271.2.18.2018 Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Radzymin
2018-05-25 15:24:10
  ...więcej

ZP.271.2.16.2018 Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw zlokalizowane na terenie Gminy Radzymin w sołectwach: Łosie, Nowy Janków, Ruda, Nowe Słupno, Wiktorów, Wolica, Stary Dybów
2018-04-30 14:35:51
UWAGA!!! POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY CENOWEJ  ...więcej

ZP.271.2.17.2018 Pomiar geodezyjny wysokościowy i wykonanie profili podłużnych rowów melioracyjnych i komunalnych na terenie miejscowości Słupno i Sieraków gm. Radzymin
2018-04-27 14:23:22
  ...więcej

ZP.271.2.12.2018 Zakup roślin wraz z wykonaniem obsadzenia i utrzymaniem rabat sezonowych kwiatowych, waz, gazonów, miejsc pamięci, skweru otaczającego pomnik Tadeusza Kościuszki i rabat przy poczcie wzdłuż Al. Jana Pawła II na terenie miasta Radzymin w 2018 roku
2018-04-13 09:32:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 227
następne