Wykonanie Budżetu

 
 Zarządzenie Nr 0050.123.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszej połowie 2018 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:58:53.
 

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Radzymin w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2018-04-10 10:22:03.
 
 Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Radzymin w 2016 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-03 15:28:10.
 
 Zarządzenie Nr 0050.98.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszej połowie 2016 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:36:49.
 
 Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 30 marca 2016 r. W sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Radzymin w 2015 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2016-03-31 11:19:20.
 
 Zarządzenie Nr 0050.91.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 19 sierpnia 2014 r. W sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszej połowie 2014r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-08-22 08:47:22.
 
 Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2014r w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Radzymin w 2013r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-31 11:14:33 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:15:13.
 
 Zarządzenie Nr 0050.67.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszej połowie 2013r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2013-08-05 16:16:29.
 
 Uchwała Nr Wa.133.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2012 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-23 14:54:07.
 
 Zarządzenie Nr 0050.73.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 31 sierpnia 2012 r. W sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin w pierwszej połowie 2012 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub goryszewski - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:25:14.
 
 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2012R

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Artur Jakub Goryszewski - Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:41:54.
 
 Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-04-03 11:38:42.
 
 WYKONANIE BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2011 ROK

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska - Skarbnik Gminy Radzymin | Data wprowadzenia: 2012-03-16 11:21:01.
 
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:13:44.
 
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:40:29.
 
 Zarządzenie Nr 0050.79.2011 Burmistrza Radzymina z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2011r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-08-31 11:36:24.
 
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-05-09 16:49:05.
 
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2010

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 10:09:23.
 
 Uchwała Nr 589/XLI/2010 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2010 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 12:42:26.
 
 Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Radzymina w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2010r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-09-06 12:52:59.
 
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2010R.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-08-20 10:44:33 | Data modyfikacji: 2010-08-20 10:44:48.
 
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2010R.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-05-19 08:12:33.
 
 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-03-12 09:45:53.
 
 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2009 ROK

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-10-27 12:44:43 | Data modyfikacji: 2009-10-27 12:47:15.
 
 Zarządzenie Nr 103/2009 Burmistrza Radzymina w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2009r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-09-01 08:52:56.
 
 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2009 ROK

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2009-08-05 11:56:40.
Data wprowadzenia: 2009-08-05 11:56:40
Autor: Stanisława Pachołowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska