Skrzynka Podawcza 2

 

Urzędu Miasta i Gminy Radzymin - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego.  (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 
sp.radzymin@bip.gmina.pl
                                                               
Ipso iure art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz  art. 58 ust. 2 Ustawy  o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2013 poz. 262), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną a limine.

***

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzymin, Pl. Tadeusz Kościuszki 2, 05-250 Radzymin;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku do urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą;
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2009-11-05 20:01:36 | Data modyfikacji: 2016-09-01 10:58:13.
Data wprowadzenia: 2009-11-05 20:01:36
Data modyfikacji: 2016-09-01 10:58:13
Opublikowane przez: Anna Kotowska