2010r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 listopada 2010 roku

   

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:56:10.
 
 Uchwała Nr 3/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:55:29.
 
 Uchwała Nr 2/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:54:54.
 
 Uchwała Nr 1/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:54:07.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 5 listopada 2010 roku

  

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 09:36:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na 2011 rok Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2010-11-02 09:34:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 09:33:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 577/XL/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej we wsi Łąki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:55:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 578/XL/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym i przyłączem energetycznym w miejscowościach Cegielnia i Ciemne gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:54:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 537/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych we wsi Stare Załubice

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:52:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 529/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi w Cegielni ul. Sikorskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:51:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 541/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Nowej w Radzyminie do Cegielni wraz z odwodnieniem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:49:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 543/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:48:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 540/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Zwycięskiej i Ogrodowej w Radzyminie wraz z odwodnieniem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:46:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 527/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu jako wkład do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z sziedzibą w Radzyminie ul. Konstytucji 3 go Maja 19

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:45:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 579/XL/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej we wsi Nowy Janków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:43:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 567/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę gimnazjum w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:41:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany podstawy prawnej w Uchwałach dotyczących podatków i opłat lokalnych podjętych przez Radę Miejską w Radzyminie w roku 2008

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Rasińska | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:39:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:37:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:26:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Stare Załubice ul. Euzebii)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:21:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyminie w latach 2010 - 2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-02 08:18:43.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 8 października 2010 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:39:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Radzyminie (imienia majora Stefana Waltera)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Hanna Żywiecka | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:38:34.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:30:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Łodygowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:13:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Arciechów gmina Radzymin (ul. Mirabelki i ul. Motylkowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:10:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 585/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:08:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 589/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:07:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 552/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin okręgów wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:05:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 553/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin stałych obwodów głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:02:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-10-04 11:00:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radzymin lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Berta | Data wprowadzenia: 2010-10-04 10:58:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce ewid. nr 99/1 obręb 03-03, położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-10-04 10:45:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 375/XXIX/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie stawek opłaty targowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska | Data wprowadzenia: 2010-10-04 10:40:57.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 7 września 2010 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-09-02 14:09:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-09-02 14:07:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 568/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o difinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24" i formy jego zabezpieczenia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jan Wilczyński | Data wprowadzenia: 2010-09-02 14:02:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze 2010 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-09-02 13:58:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-09-02 13:56:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzymin za I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-09-02 13:18:33 | Data modyfikacji: 2010-09-02 13:59:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominik Kaca | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:59:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Słupno, ul. Żwirki i Wigury)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:58:22 | Data modyfikacji: 2010-09-02 14:19:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Łosie, ul. Jeżowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:56:58 | Data modyfikacji: 2010-09-02 14:18:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Ruda, ul. Grabowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:53:29 | Data modyfikacji: 2010-09-02 14:17:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Nowe Załubice, ul. Pancerna)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:51:29 | Data modyfikacji: 2010-09-02 14:16:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:47:57.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-09-02 12:46:04.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 3 sierpnia 2010 roku

  

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 11:17:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym i przyłączem energetycznym w miejscowości Cegielnia i Ciemne gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 11:15:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej we wsi Nowy Janków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 11:14:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej we wsi Łąki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 11:12:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej we wsi Nowy Janków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 11:10:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 11:06:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie współpracy z PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Spółka z o.o. w zakresie zabezpieczenia skrzyżowań linii energetycznych 15 kV z drogami gminnymi i terenami budowlanymi na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:48:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie dróg powiatowych – budowa chodnika w miejscowości Rżyska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:46:25.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie dróg powiatowych – kontynuacja budowy chodnika w ul. Sienkiewicza w Sierakowie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:44:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:37:56.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:33:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 229/XIX/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 września 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:25:52.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 czerwca 2010 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:56:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:55:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123/1, położoną we wsi Zawady gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:40:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123/1, położoną we wsi Zawady gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:38:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie stanowiącej drogę i poszerzenie istniejącej drogi – ul. Gościniec

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:36:31 | Data modyfikacji: 2010-06-24 10:37:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 28

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:35:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki ewidencyjne nr 45 w obrębie 03-04 położonej w Radzyminie, pod poszerzenie ul. Dobrej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:33:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Stary Dybów ul. Przyjacielska)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:31:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Radzyminie za 2009 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 10:28:37.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 26 maja 2010 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 10:02:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 10:00:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin stałych obwodów głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:50:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin okręgów wyborczych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:48:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:45:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującej część obrębu Ciemne

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:43:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości Gruntowej położonej w mieście Radzymin obręb 01-08 działka ewid. nr 16/2

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:33:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Radzymin prawa własności przewodu wodociągowego wybudowanego w Radzyminie przy ul. Turkusowej dz. Nr.ewid. 171 i ul. Diamentowej dz. Nr ewid. 128

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jan Wilczyński | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:30:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 483/XXXIV/2010 z dnia 27.01.2010 r. dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin (ul. Morelowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:27:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Nadma ul. Bazyliowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:24:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2010-05-20 09:19:41.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 kwietnia 2010 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:44:22 | Data modyfikacji: 2010-04-26 10:45:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Słupnie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:43:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi gminnej we wsi Mokre

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:42:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Falandysza w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:42:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi w Cegielni ul.Sikorskiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:41:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi we wsi Borki – Teresin – Siwek

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:40:43.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wkład do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. z siedzibą w Radzyminie ul. Konstytucji 3-go Maja 19

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:39:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację budynku „Starostwa” w Radzyminie ul.Konstytucjio 3-go Maja

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:39:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi gminnej i chodników w ul. Batorego, Daszyńskiego i Strzelców Wileńskich

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:38:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na monitoring miasta

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:37:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych we wsi Stare Załubice

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:36:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ulic we wsi Słupno

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:36:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Słowackiego w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:35:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych we wsi Nowe Załubice – Arciechów - Dąbrowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:34:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na modernizację ulic we wsi Nadma

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:33:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej we wsi Słupno

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:32:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej we wsi Nadma

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:31:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej do nowopowstałych nieruchomości w mieście Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:31:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:30:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Strzelców Kaniowskich w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:29:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na modernizacje ulicy Nowej w Radzyminie do Cegielni wraz z odwodnieniem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:28:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Zwycięskiej i Ogrodowej w Radzyminie wraz z odwodnieniem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:27:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Wołomińskiej do skrzyżowania z drogą 430731W

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:26:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na modernizację ulicy Traugutta- Żeligowskiego do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:25:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:19:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współfinansowaniu kosztów pobytu dzieci z Gminy Radzymin w przedszkolu publicznym w Wólce Radzymińskiej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:18:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nieporęt

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:18:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:17:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:15:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:14:19.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Radzymina- gen.dywizji Kazimierzowi Gilarskiemu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:13:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radzymina za 2009 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-04-26 10:12:32.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 26 marca 2010 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 10:11:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 10:10:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin obejmującej obszar w obrębie BORKI

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2010-03-22 10:08:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 10:04:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:49:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zdania w zakresie drogi wojewódzkiej (dot. przebudowy drogi – Al.Jana Pawła II w Radzyminie)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:48:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zdania w zakresie drogi powiatowej (dot. budowy kanału drenażowego ul.Wróblewskiego w Radzyminie)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:46:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zdania w zakresie drogi powiatowej (dot. przebudowy ul. Polnej w Radzyminie i Cegielni oraz ul. Szkolnej w Słupnie)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:45:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Radzymin (Braci Dudzińskich)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:43:20.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Sieraków ul. Danusi Jurandówny)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:38:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Ruda ul. Zakątek)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:36:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:34:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominik Kaca | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:27:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Żmuda | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:25:24 | Data modyfikacji: 2010-03-23 08:47:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:23:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 10/14 w obrębie 04-01, położonej w Radzyminie przy Placu Tadeusza Kościuszki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:21:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. nr 74 w obrębie 03-01, położonej w Radzyminie przy ul. Wróblewskiego róg ul. Głowackiego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:20:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 95/VIII/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:17:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:12:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup koagulatora z wyposażeniem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:10:05.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian w załączniku do Statutu SPZ ZOZ w Radzyminie określającym szczegółową strukturę organizacyjną zakładu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Główka | Data wprowadzenia: 2010-03-22 09:00:20.
 

Wykaz uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Radzyminie
w dniu 27 stycznia 2010 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2010-01-20 11:01:37.
 
 Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2010-01-20 10:46:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin (we wsi Nowe Załubice ul. Szumiących Traw)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-01-20 10:52:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin ul. Morelowa

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Kazimierz Giziński | Data wprowadzenia: 2010-01-20 10:54:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w m. Radzymin obręb 01-05 działka nr 9

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-01-20 10:55:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej w mieście Radzymin obręb 01-08 działka ewid. nr 16/1

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2010-01-20 10:57:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu edukacyjnego pod tytułem „Wiedza - klucz do przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2010-01-20 10:59:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu edukacyjnego pod tytułem „Nasza przyszłość w naszych rękach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2010-01-20 11:00:40.
Data wprowadzenia: 2010-01-20 11:00:40
Autor: Halina Grzelak
Opublikowane przez: Anna Kotowska