Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

 

Informacja Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego UMiG Radzymin
dotycząca ustawy o rewitalizacji oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

 

Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego UMiG Radzymin informuje, iż w Gminie Radzymin obowiązującym dokumentem w zakresie rewitalizacji jest opracowany w trybie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017.1023 t.j.), Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 412/XXXVI/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z późn. zm.).

Na chwilę obecną Gmina Radzymin nie podjęła uchwały o wyznaczeniu na terenie gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, a w związku z tym nie ma podstaw do ustanowienia prawa pierwokupu (art. 11 ust. 5 ustawy o rewitalizacji) oraz wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji). Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz ewentualne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rewitalizacji, będzie możliwe dopiero po uchwaleniu przez Radę Miejską w Radzyminie Gminnego Programu Rewitalizacji.

W przypadku potrzeby uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, czy dana nieruchomość znajduje lub nie znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, należy postąpić zgodnie z procedurą znajdującą się w zakładce Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Informacje na temat podejmowanych działań udostępniane będą na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzymin (www.bip.radzymin.pl).

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewelina Kostrzewa - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2017-09-07 08:22:40 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:07:04.
 

Uchwała Nr 412/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik REFERATU ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Data wprowadzenia: 2017-05-02 09:43:26 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:30:59.
 

Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik REFERATU ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Data wprowadzenia: 2017-05-24 09:33:50 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:36:44.
 
 Informacja na temat Kart Projektów złożonych do Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:16:34.
 
 Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016- 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:23:17.
 
 Raport z konsultacji społecznych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:13:07.
 
 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: „Programu rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-05-31 10:02:05 | Data modyfikacji: 2016-06-14 11:20:55.
 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 -2024”

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:26:07.
 
 Zarządzeni Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:09:14 | Data modyfikacji: 2016-06-14 11:20:01.
 
  Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-16 09:23:29.
 
 Uchwała Nr 248/XX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:54:23 | Data modyfikacji: 2016-06-14 10:55:09.
 

Uchwała Nr 299/XXI/2008 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzymin na lata 2007 – 2013”


 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2010-09-20 11:13:50.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 11:13:50
Autor: Halina Grzelak
ObowižEzuje od: 2008-10-17
Opublikowane przez: Anna Kotowska