Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023
Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023
 

Uchwała Nr 412/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik REFERATU ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Data wprowadzenia: 2017-05-02 09:43:26 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:30:59.
 

Program Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik REFERATU ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Data wprowadzenia: 2017-05-24 09:33:50 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:36:44.
 
 Informacja na temat Kart Projektów złożonych do Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:16:34 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:36:44.
 
 Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016- 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:23:17 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:36:44.
 
 Raport z konsultacji społecznych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:13:07 | Data modyfikacji: 2017-05-24 09:36:44.
 
 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: „Programu rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-05-31 10:02:05 | Data modyfikacji: 2016-06-14 11:20:55.
 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016 -2024”

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:26:07 | Data modyfikacji: 2016-06-14 11:20:55.
 
 Zarządzeni Nr 0050.56.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:09:14 | Data modyfikacji: 2016-06-14 11:20:01.
 
  Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024”

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-16 09:23:29 | Data modyfikacji: 2016-06-14 11:20:01.
 
 Uchwała Nr 248/XX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - Kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:54:23 | Data modyfikacji: 2016-06-14 10:55:09.
 

Uchwała Nr 299/XXI/2008 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzymin na lata 2007 – 2013”


 

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2010-09-20 11:13:50 | Data modyfikacji: 2016-06-14 10:55:09.
Data wprowadzenia: 2010-09-20 11:13:50
Autor: Halina Grzelak
Obowi~Ezuje od: 2008-10-17
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl