2011r.

 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 20 grudnia 2011 roku

     

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 10:13:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Puszysta/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 10:12:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Wygodna/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 10:10:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Żonkilowa/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 10:06:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Zawilców/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 10:04:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Tulipanowca/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:58:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Iglasta/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:54:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Aksamitna/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:51:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Laskowa/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:48:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Zgodna/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:46:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul. Józefa Piłsudskiego/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:43:02.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2011-2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:37:53.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:31:48.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 107/XII/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Janina Witkowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:17:41.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:13:58.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany granicy terytorialnej gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-12-14 09:07:15 | Data modyfikacji: 2011-12-14 09:13:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-12-14 08:55:04 | Data modyfikacji: 2011-12-14 09:13:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-12-14 08:51:44 | Data modyfikacji: 2011-12-14 09:13:16.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-12-14 08:49:08.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 14 listopada 2011 roku

    

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:19:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:18:33.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:12:05.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 4 listopada 2011 roku

   

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:08:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie drogi dojazdowej do terenów przemysłowych na terenie miasta Radzymina przez Mennicę - Metale Szlachetne S.A. w Warszawie ul. Pereca 21

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:07:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-12-01 12:03:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:57:52.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2011-2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:56:07.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:49:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:36:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:32:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:26:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:23:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiebiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:20:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:07:10.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:50:06.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radzymin, nadzorowanego przez ZTM w Warszawie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Borowska-Kostrzębska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:46:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie dowożenia uczniów do Gimnazjum Nr 2 w Radzyminie ul. M. Konopnickiej 24 w roku szkolnym 2011/2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:41:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Nowe Załubice ul. Niezapominajki)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:39:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Łąki ul. Babiego Lata)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:37:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Słupno ul. Zachodzącego Słońca)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:25:49.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin (we wsi Arciechów ul.Jaworowa)

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:18:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:14:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:11:08.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:08:06.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 września 2011 roku

  

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:31:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Ciemne ul.Wołomińska i Nowy Janków ul. Wołomińska

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:30:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Łąki ul. Weteranów/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:26:18.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Łąki ul. Poligonowa/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:23:48.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Łąki ul. Baśniowych Dębów/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:21:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin / orki ul.Na Skarpie/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:20:09.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin /Borki ul.Kani/

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:17:52.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2011 – 2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:15:50.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:10:32.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 584/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominik Kaca | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:04:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:02:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:00:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wołominie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-09-26 10:57:27.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 24 sierpnia 2011 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:58:55.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2011 – 2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:57:12.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:53:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Słupnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:47:22.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Radzyminie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:43:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:41:38.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:39:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie, ul.Szkolna 3, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:32:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:15:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Ciemnem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:58:28.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:56:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:53:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Kondratczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:51:21.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:49:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:48:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:45:02.
 
 Projekt Uchwałyzmieniająca Uchwałę Nr 553/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin stałych obwodów głosowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:43:31.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-08-19 08:36:03.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 czerwca 2011 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 13:12:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:43:26.
 
 Projekt Uchwały Zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2011-2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 13:04:28.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 13:07:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Gminie Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:41:42.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Słupnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:40:52.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Radzyminie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:39:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:37:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:34:54.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:32:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie, ul. Szkolna 3, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:31:02.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:28:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Ciemnem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:26:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:24:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:22:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:21:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:16:55 | Data modyfikacji: 2011-06-22 12:19:23.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:14:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:11:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:09:46.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:02:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 12:01:15.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stary Janków

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 13:10:32.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wiktorów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 13:12:00.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 maja 2011 r. Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łąki na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 11:58:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Radzymina za rok 2010

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 11:57:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Gminy Radzymin za rok 2010

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-06-22 11:55:34.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 27 kwietnia 2011 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:07:56.
 
 Projekt Uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:04:48.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2011-2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:02:20.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:00:27.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:59:04.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:57:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:53:29.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:44:50.
 
 Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Maria Niegowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:43:12.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji zdrowia, opieki społecznej i porządku publicznego

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:40:03.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:38:37.
 
 Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa sołectwa Borki Pani Doroty Więch

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Zbigniew Piotrowski | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:37:17.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Zbigniew Piotrowski | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:34:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującego obszar obrębu Emilianów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:32:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Radzymin za rok 2010 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radzymina za 2010 r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 13:26:39.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w dniu 30 marca 2011 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-03-29 17:23:59.
 
 Projekt Uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie Pani Elżbiety Główki

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-03-29 17:21:28.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 18 marca 2011 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:43:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:42:40.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Radzymin na rok 2012

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Elżbieta Żmuda | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:41:32 | Data modyfikacji: 2011-03-16 16:16:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:38:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:36:26.
 
 Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującego obszar obrębu Emilianów

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wanda Lisiecka | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:15:35 | Data modyfikacji: 2011-03-15 16:46:20.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:13:06.
 
 Projekt Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2011-2020

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:10:46.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:08:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce ewid. nr 111/1 obręb 04-02, położonej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:06:30.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce ewid. nr 234 położonej we wsi Stary Dybów, gmina Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:05:07.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Radzymin na okres od 01.05.2011r. do 30.04.2012r.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:03:01.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-15 16:00:45.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 15:58:46.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska | Data wprowadzenia: 2011-03-15 15:56:09.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 23 lutego 2011 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-02-17 09:09:35.
 
 Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Wiesław Szuppe | Data wprowadzenia: 2011-02-17 09:08:24.
 
 Projekt Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-02-17 09:06:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości gruntowej położonej we wsi Słupno gmina Radzymin z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Teresa Przesmycka | Data wprowadzenia: 2011-02-17 09:02:44.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Marzena Małek | Data wprowadzenia: 2011-02-17 08:59:22.
 
 Projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-02-17 08:56:10 | Data modyfikacji: 2011-02-17 08:59:42.
 

Wykaz Projektów Uchwał na Sesję Rady Miejskiej
w dniu 26 stycznia 2011 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:29:49.
 
 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2011.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:32:14.
 
 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2011 – 2020.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:34:36.
 
 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyminie w latach 2010-2015

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Małgorzata Klimkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:40:39.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 492/XXXV/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23.02.2010 r. w sprawie wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:42:11.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Stanisława Pachołowska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:47:47.
 
 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, jego zastępców, dla radnych oraz dla sołtysów.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:17:53.
 
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 617/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 5.11.2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na 2011 rok Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:20:55.
 
 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:22:51.
 
 Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Wojcieszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:27:58.
Data wprowadzenia: 2011-01-24 15:27:58
Autor: Ewa Wojcieszkiewicz
Opublikowane przez: Anna Kotowska