2011 rok

 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

12.01.2011
14.01.2011

Kontrola projektu
POKL 09.0102-14-116/09
Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:08:46.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta WWPE

17.01.2011
18.01.2011

Kontrola projektu
z działania 8.3 POIG
Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:17:18.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta Państwowa Inspekcja Pracy

18.04.2011
21.04.2011

Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:49:44.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Ośrodek Pomocy Społecznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

01.06.2011
03.06.2011

Kontrola w zakresie stanu zatrudnienia, kwalifikacji kadr oraz wypłaty zasiłków stałych Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:51:56.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Najwyższa Izba Kontroli

07.06.2011
20.06.2011

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania przez miasta i gminy województwa mazowieckiego dochodów z oplat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:55:20.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10.06.2011
10.06.2011

Kontrola realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta, Dolnej, Zapolskiego, Norwida, Czartoryskiej, Strzelców Kaniowskich, Daszyńskiego, Paderewskiego, Narbutta, Glinkowskiej itd." Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 11:57:55.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Mazowiecki Urząd Wojewódzki
MPS

30.08.2011
30.08.2011

Kontrola z zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji z zakresu grobownictwa wojennego za rok 2010 Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 12:00:03.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Starostwo Wołomińskie

25.10.2011
25.10.2011

Kontrola problemowa z Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności, sprawy p.powodziowe i magazynowe sprzętu OC Protokół kontroli Na wniosek
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 12:01:33.
 

Lp. Kontrolowany Referat
/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany Termin kontroli Określenie charakteru czynności kontrolnych Dokument z kontroli Sposób udostępnienia
1 Urząd Miasta i Gminy Regionalna Izba Obrachunkowa

09.12.2011
24.02.2012

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Protokół
kontroli

*
Wystąpienie
pokontrolne

Na stronie BIP
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Monika Orłowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 12:02:41 | Data modyfikacji: 2012-05-16 12:40:26.
Data wprowadzenia: 2011-12-16 12:02:41
Data modyfikacji: 2012-05-16 12:40:26
Autor: Monika Orłowska
Opublikowane przez: Anna Kotowska