Gospodarka Odpadami Komunalnymi

NOWE RAMY PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

 


Szanowni Państwo,

w dniu 1 lipca 2011 Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi  i ustanawia jednolite zasady finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Najważniejszą treścią  wprowadzanej reformy jest przekazanie gminom „władztwa” nad odpadami komunalnymi i wyposażenie je w instrumenty pozwalające na kierowanie strumieniem odpadów  do konkretnych instalacji służących ich zagospodarowaniu.
 Przejmując obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie   zagospodarowania odpadów komunalnych gmina będzie robiła to z mocy ustawy, bez konieczności przeprowadzania referendum. Każdy mieszkaniec będzie płacił gminie za odbiór „wyprodukowanych przez siebie śmieci”.
Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku i przewiduje stopniowe  wprowadzanie nowego systemu gospodarki odpadami.
Na naszej stronie internetowej www.radzymin.pl w zakładce poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi będą mieli Państwo możliwość dowiedzenia się o szczegółach wprowadzanych zmian i praktycznym podejściu do ich wdrożenia na terenie naszej Gminy.

2012 spoty kampanii "Nasze śmieci"

 Zachęcam do systematycznej lektury.

 

Burmistrz Radzymina
/-/ Zbigniew Piotrowski

Prawo śmieciowe

Gospodarka odpadami w gminie Radzymin od 01 lipca 2013 roku

Komunikaty, Ogłoszenia i Informacje

 

Harmonogramy zbiórki odpadów

 

Informacja dotyczaca lokalizacji punktów gromadzenia odpadów dla właścicieli działek rekreacyjnych i ogródków działkowych

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów

Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

WZORY DEKLARACJI O WYSKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO–WYPOCZYNKOWE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na której NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:03:13 | Data modyfikacji: 2018-05-29 12:38:04.

Zobacz:
 Komunikaty, Ogłoszenia i Informacje  .  Gospodarka odpadami w gminie Radzymin od 01 lipca 2013 roku .  Prawo śmieciowe .  Harmonogramy wywozu odpadów .  Harmonogram wywozu odpadów - FIRMY I INSTYTUCJE .  Wykaz firm posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów .  Rejestr Działalności Regulowanej .  Wykaz podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe .  Roczne analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi  .  Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi . 
Data wprowadzenia: 2011-12-05 10:03:13
Data modyfikacji: 2018-05-29 12:38:04
Autor: Halina Grzelak
Opublikowane przez: Anna Kotowska