Edukacja Ekologiczna

PORADNIK EKOLOGICZNY 

Szanowni Państwo,


Gmina Milanówek zaprasza mieszkańców gmin i dzielnic Warszawy wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu do zapoznania się z poradnikiem ekologicznym, powstałym w ramach projektu „Encyklopedia proekologicznych postaw” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Publikacja ma na celu kształtowanie proekologicznych postaw oraz pobudzenie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Na przykładzie Milanówka, który jest integralną częścią Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, pragniemy pokazać Państwu dobre praktyki dotyczące przestrzegania zasad w dziedzinie ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu czy gospodarki odpadami. Poradnik to „abc proekologicznych zachowań” pozwalających uniknąć kolizji między ochroną przyrody, a negatywnymi, często nieświadomymi, zachowaniami mieszkańców. Wierzymy, że dobre praktyki zaprezentowane na przykładzie Milanówka Miasta – Ogrodu znajdą zastosowanie w Waszych miejscowościach, a wspólne proekologiczne inicjatywy przyczynią się do zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Aleksandra Żuraw
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 22 758 30 61 wew. 228
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
NIP: 5291799245, REGON: 013269150

 Poradnik Ekologiczny

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Aleksandra Żuraw - Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urząd Miasta Milanówka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 11:12:33.
Data wprowadzenia: 2015-02-25 11:12:33
Autor: Aleksandra Żuraw - Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urząd Miasta Milanówka
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót