Edukacja Ekologiczna

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU GMINY RADZYMIN 
Uprzejmie informuję, iż w ramach Programu,,Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" powstał:

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GMINY RADZYMIN
na lata  2012- 2015

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012 r.
Program wykracza poza aspekty czysto przyrodnicze (biologiczne) w kierunku działań kompleksowych i prewencyjnych. Ponieważ ochrona i dbałość o jakość środowiska naturalnego jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego obywatela i istotą społeczeństwa obywatelskiego, a przedmiotem edukacji ekologicznej w gminie powinna być przede wszystkim problematyka  lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju.
Założenia programu opierają się więc na integracji ładu ekologicznego, społecznego i przestrzennego, a ich realizacja oznacza w praktyce konieczność tworzenia w gminie międzysektorowego lobby na rzecz trwałego zrównoważonego rozwoju, dającego podstawy partnerstwa dla samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych i lokalnych liderów.

Serdecznie zapraszam do lektury i współpracy!
Życząc, aby wszystkim podejmowanym, w ramach tego programu, działaniom towarzyszyła myśl przewodnia, iż „ekologia jest z ludźmi i dla ludzi”. A sukcesywnie  uruchomiane mechanizmy społeczne niech sprawiają, że osoby angażujące się w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka odczuwają satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy i wysiłku – dostrzegając głęboki sens  nawet drobnych działań  na rzecz ekologii w naszej Gminie i regionie.


Halina Grzelak
- Sekretarz Gminy Radzymin,
pełniąca rolę Animatora Partycypacji Publicznej

UCHWAŁA NR 181/XIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE Z DNIA
22 CZERWCA 2012 R.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2013-04-09 15:09:50.
Data wprowadzenia: 2013-04-09 15:09:50
Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót