Edukacja Ekologiczna

OPŁATY ŚRODOWISKOWE BEZ TAJEMNIC

Opłaty za korzystanie ze środowiska są instrumentem ekonomicznym ochrony środowiska, a wpływy z tytułu przedmiotowych opłat służą finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w ramach funduszy ochrony środowiska oraz budżetów gmin i powiatów. Opłaty na rzecz środowiska mobilizują podmioty do prowadzenia modernizacji instalacji, do inwestowania
w urządzenia ochronne i stosowania rozwiązań technicznych zapewniających ochronę powietrza, wód i gleby.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 402 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód i wprowadzanie ścieków do środowiska stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, natomiast wpływy z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie uprzejmie informuje, że w Nr 9 (127) z 2013r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka” ukazał się interesujący artykuł pt.: ,,Opłaty środowiskowe bez tajemnic”, w którym w bardzo przystępny sposób zostały przedstawiony cel ponoszenia przez podmioty opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie, obowiązki korzystających ze środowiska, a także przykłady naliczania przedmiotowych opłat.

 

Departament Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 Opłaty środowiskowe bez tajemnic

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Departament Opłat Środowiskowych UMWM | Data wprowadzenia: 2013-09-30 14:34:30.
Data wprowadzenia: 2013-09-30 14:34:30
Autor: Departament Opłat Środowiskowych UMWM
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót